Arbeidsrettet norsktrening med støtte for over 30 morsmål Julie Karlsen April 12, 2022

Arbeidsrettet norsktrening med støtte for over 30 morsmål

Vi hjelpe kursdeltakerne dine ut i jobb gjennom å skreddersydd trening i arbeidsspråk og norsk arbeidsliv. Vi leverer spillbasert opplæring gjennom en App, hvor vi bruker AI og maskinlæring for å møte behovet til alle minoritetsspråklige ansatte. Uansett hvilken industri eller hvilket ansvarsområde de jobber innenfor.

Opplæringen inkluderer simuleringer av de daglige oppgavene de ansatte gjennomfører, som introduksjonsprogram og HMS-øvelser. De ansatte mottar muntlige rollespill som hjelper dem med å bygge selvtilliten de trenger for å kommunisere i reelle situasjoner.

Skreddersydd trening i arbeidsspråk og norsk arbeidsliv for minoritetsspråklige kursdeltakere

Vi leverer spillbasert opplæring som hjelper kandidatene dine ut i jobb, ved å bygge bro mellom norskopplæring og arbeidsrettet opplæring tilpasset språket kandidaten snakker. Alle kurs trener på innhold fra modulene i yrkesrettet opplæring og styrker kandidatenes språklige ferdigheter innen relevant fagområde. Vi vet at dine deltakere ofte kommuniserer på mange ulike morsmål, og derfor hjelper deg med å tilby en inklusiv arbeidstrening ved å tilpasse opplæringen til bortimot alle språk – tigrinja, arabisk, polsk, somalisk, thai, ukrainsk og mange flere. Vi er stolte av å tilby samme hjelp til alle. Ikke rart at mange NAV-kontor og AMO-tilbydere jubler!

Appen som får kandidatene ut i jobb, hvordan gjør vi det?

Uansett hvilken industri eller stilling kandidaten ønsker seg inn i, så bistår vi deg som kursholder og bedriften med å skreddersy opplæring som inkluderer simuleringer av situasjoner på arbeidsplassen, slik som arbeidsopplæring, HMS og sikkerhet. Kursdeltakeren trenes i muntlige rollespill som gir selvtilliten som trengs for å kommunisere i reelle situasjoner. Enten kandidaten skal trenes opp i effektiv kundeservice og salg, HMS-regler i TIP-faget eller rutiner og hygiene i kokkefaget, så lar vi kandidaten trene i situasjonsbaserte rollespill som gir opplæring i språket som behøves og hvordan arbeidsoppgaver utføres effektivt.

Fordelene med Capeesh er mange

01
Reduser kostnader ved å hjelpe flere kandidater ut i jobb etter endt arbeidstrening
02
Gi kandidatene dine arbeidsrettet norsktrening tilpasset modulene for yrkesrettet opplæring
03
Trygg arbeidsgivere om at kandidater mottar relevant språktrening
04
Gi kandidatene forklaringer og instruksjoner på et språk de selv forstår
05
Hjelp kandidater med å mestre praktiske kommunikasjons-ferdigheter som behøves i ønsket stilling
06
Gi effektiv opplæring til kandidater med lite skolegang og opplæring i forkant
07
Tren på kulturforskjeller og å kommunisere på en norsk arbeidsplass
08
Gi kandidatene forklaringer og instruksjoner på et språk de selv forstår
CASESTUDIE - NAV HOLMESTRAND

Hvorfor NAV-kontor bruker Capeesh i arbeidstrening for minoritetsspråklige

Frustrerer det deg at du ikke er i stand til å oppnå ønsket progresjon i norskkunnskaper, arbeidsregler og HMS i arbeidskurs for minoritetsspråklige? Du er ikke alene.

De fleste NAV-kontor, tilbydere av AMO-tiltak og arbeidsrettet opplæring strever med disse utfordringene. Og dersom du fortsetter uten å aktivt jobbe med språklig tilrettelegging for disse kandidatene, så vil også resultatene utebli. Alltid med håp om at de vil mestre faget, men uten verktøyet for å sikre at de faktisk forstår. Kjent problemstilling?

Som kursholder for minoritetsspråklige som ønsker seg ut i arbeid, så har du sikkert kjent på hvor utfordrende det kan være å skaffe kandidatene en arbeidspraksis og senere full jobb når språkferdighetene ikke strekker til. Til og med ikke de beste på området kan klare dette uten gode verktøy.

En umulig oppgave? Flere kjenner på dette. På kurset ditt deltar kandidater som ikke snakker verken norsk eller engelsk. Mange snakker minoritetsspråk som de færreste dyktige kursholdere i Norge mestrer, slik som tigrinja, amharisk, pashto, arabisk og somalisk. Å lære et nytt språk er en altomfattende oppgave, og det forventes heller ikke at du skal mestre alle disse språkene. Så hvordan kan du da gi opplæring til noen og oppnå resultater, dersom du ikke kan gi dem instruksjoner og forklaringer på et språk de ennå forstår?

Heldigvis finnes det en løsning, som mange NAV-kontor og opplæringskontor har allerede fått nytte av.

FLERE KOMMER UT I JOBB MED CAPPES

Hvordan kandidater som trener med Capeesh blir merkbart bedre i språket

I Capeesh gir vi deg som kursholder et digitalt verktøy som gjør deg i stand til å bygge bro mellom norskundervisning og opplæringen som trengs for å hjelpe kandidatene ut i jobb.

Løsningen vår ligger i appen Capeesh Language Learning, som er en norskutviklet lærings plattform hvor kandidaten får trene på språk i kombinasjon med arbeidstrening.

Vi gjør opplæringen til en lek ved bruk av engasjerende rollespill som simulerer reelle situasjoner på arbeidsplassen.  Uttaletrening, lese- og skriveferdigheter med stor variasjon av øvelser, og interaktiv innlæring av regler, som er like relevant for språkutviklingen som for forståelse for arbeidsplassen.

Og det som gjør appen vår så etterspurt, er at appen tilrettelegger instruksjoner, forklaringer og oversettelser på språk som kandidatene selv forstår. Du trenger ikke lenger å bekymre deg over uforståelige språk og skriftformer, dette har vi årevis med erfaring innen, så dette tar vi oss av!

PRISVINNENDE NORSK APP

Så hvorfor har Capeesh blitt populær blant så mange arbeidsrettede tiltak?

“Moderne teknologi, intuitiv og enkel å forstå” sier kursholder hos NAV Holmestrand, Roger Thunberg, om Capeesh-appen.

En av utfordringen mange kursholdere kjenner på er at mye av dagens læringsressurser eksisterer på PC eller er laget i et grensesnitt som gjør at de fungerer best på en datamaskin. Men hvis deltakerne ikke eier en egen datamaskin, hva gjør du da?

Vi har løst dette ved å gjøre Capeesh tilgjengelig på alle mobile enheter via Google Play og App Store, og opplæringen er dermed tilgjengelig på de enhetene som målgruppen selv eier og bruker i det daglige. Dette gjør det enkelt å gjennomføre egentrening, både i undervisning og på arbeidsplassen.

SPRÅKFERDIGHETER PÅ ARBEIDSPLASSEN

Arbeidsrelevant norsktrening

Med Capeesh får du mulighet til å effektivt trene opp kandidatene i de språklige ferdighetene som trengs på arbeidsplassen, samtidig som kandidatene får situasjonsbestemt trening relevant for arbeidsplassen de ønsker seg.

I Capeesh gir vi deg som kursholder et digitalt verktøy som gjør deg i stand til å bygge bro mellom norskundervisning og opplæringen som trengs for å hjelpe kandidatene ut i jobb.

ARBEIDSRETTET SPRÅKOPPLÆRING

Kandidater hos NAV bruker i snitt
418 minutter i Capeesh

Vi støtter inkludering og mangfold
Vi hjelper organisasjoner med å tilrettelegge for alle deltakere, uansett bakgrunn.
Vi håndterer alle språk-kombinasjoner
Dette er grunnen til at alle norskkurs i Capeesh kan gi instruksjoner på bortimot alle morsmål.
Våre mest populære morsmål

Populære morsmål i Capeesh er arabisk, somalisk, polsk, engelsk, tigrinja, pashto, fransk og bulgarsk.

Våre kunders erfaringer med Capeesh

rollespill og simulering

Tren på reelle jobbsituasjoner. Inne i appen.

Inne i Capeesh får kandidatene mulighet til å trene på reelle situasjoner fra arbeidsplassen.

Eksempler på slike rollespill kan være å håndtere en kundeforespørsel, svare på en viktig telefonsamtale eller ringe teknisk vakt og forklare hva som er feil med maskinen.

Dersom du svarer feil, så vil Capeesh korrigere atferden din og gi deg mulighet til å prøve på nytt.

AMO-tiltak og arbeidsrettet opplæring

Hvorfor NAV-kontor bruker Capeesh i arbeidstrening for minoritetsspråklige

Frustrerer det deg at du ikke er i stand til å oppnå ønsket progresjon i norskkunnskaper, arbeidsregler og HMS i arbeidskurs for minoritetsspråklige? Du er ikke alene.

De fleste NAV-kontor, tilbydere av AMO-tiltak og arbeidsrettet opplæring strever med disse utfordringene. Og dersom du fortsetter uten å aktivt jobbe med språklig tilrettelegging for disse kandidatene, så vil også resultatene utebli. Alltid med håp om at de vil mestre faget, men uten verktøyet for å sikre at de faktisk forstår. Kjent problemstilling?

Som kursholder for minoritetsspråklige som ønsker seg ut i arbeid, så har du sikkert kjent på hvor utfordrende det kan være å skaffe kandidatene en arbeidspraksis og senere full jobb når språkferdighetene ikke strekker til. Til og med ikke de beste på området kan klare dette uten gode verktøy.

En umulig oppgave?Flere kjenner på dette. På kurset ditt deltar kandidater som ikke snakker verken norsk eller engelsk. Mange snakker minoritetsspråk som de færreste dyktige kursholdere i Norge mestrer, slik som tigrinja, amharisk, pashto, arabisk og somalisk. Å lære et nytt språk er en altomfattende oppgave, og det forventes heller ikke at du skal mestre alle disse språkene. Så hvordan kan du da gi opplæring til noen og oppnå resultater, dersom du ikke kan gi dem instruksjoner og forklaringer på et språk de ennå forstår?

Heldigvis finnes det en løsning, som mange NAV-kontor og opplæringskontor har allerede fått nytte av.