Arbeidsrettet norsktrening for å hjelpe kursdeltakerne dine ut i jobb

Skreddersydd trening i arbeidsspråk og norsk arbeidsliv for minoritetsspråklige kursdeltakere.

Et utvalg av våre kunder:

Se hvordan Nav Holmestrand bruker Capeesh

27 

skriftspråk støttet

193204

øvelser spilt

407

leksjoner

Skreddersydd trening i arbeidsspråk og norsk arbeidsliv for minoritetsspråklige kursdeltakere.

Vi leverer spillbasert opplæring som hjelper kandidatene dine ut i jobb, ved å bygge bro mellom norskopplæring og arbeidsrettet opplæring tilpasset språket kandidaten snakker. Alle kurs trener på innhold fra modulene i yrkesrettet opplæring og styrker kandidatenes språklige ferdigheter innen relevant fagområde. Vi vet at dine deltakere ofte kommuniserer på mange ulike morsmål, og derfor hjelper deg med å tilby en inklusiv arbeidstrening ved å tilpasse opplæringen til bortimot alle språk - tigrinja, arabisk, polsk, somalisk, thai og mange flere. Vi er stolte av å tilby samme hjelp til alle. Ikke rart at mange NAV-kontor og AMO-tilbydere jubler!

Og hvordan gjør vi dette?

Uansett hvilken industri eller stilling kandidaten ønsker seg inn i, så bistår vi deg som kursholder og bedriften med å skreddersy opplæring som inkluderer simuleringer av situasjoner på arbeidsplassen, slik som arbeidsopplæringHMS og sikkerhet. Kursdeltakeren trenes i muntlige rollespill som gir selvtilliten som trengs for å kommunisere i reelle situasjoner. Enten kandidaten skal trenes opp i effektiv kundeservice og salg, HMS-regler i TIP-faget eller rutiner og hygiene i kokkefaget, så lar vi kandidaten trene i situasjonsbaserte rollespill som gir opplæring i språket som behøves og hvordan arbeidsoppgaver utføres effektivt.

Fordelene med Capeesh er mange:

1

Reduser kostnader ved å hjelpe flere kandidater ut i jobb etter endt arbeidstrening

2

Gi kandidatene dine arbeidsrettet norsktrening tilpasset modulene for yrkesrettet opplæring

3

Trygg arbeidsgivere om at kandidater mottar relevant språktrening

4

Gi kandidatene forklaringer og instruksjoner på et språk de selv forstår

5

Hjelp kandidater med å mestre praktiske kommunikasjonsferdigheter som behøves i ønsket stilling

6

Gi effektiv opplæring til kandidater med lite skolegang og opplæring i forkant

7

Tren på kulturforskjeller og å kommunisere på en norsk arbeidsplass

8

Gi kandidatene skreddersydd tilbakemelding på norsk uttale, skriving, lesing og lytting.

Hvorfor NAV-kontor bruker Capeesh i arbeidstrening for minoritetsspråklige

Frustrerer det deg at du ikke er i stand til å oppnå ønsket progresjon i norskkunnskaper, arbeidsregler og HMS i arbeidskurs for minoritetsspråklige? Du er ikke alene. 

De fleste NAV-kontor, tilbydere av AMO-tiltak og arbeidsrettet opplæring strever med disse utfordringene. Og dersom du fortsetter uten å aktivt jobbe med språklig tilrettelegging for disse kandidatene, så vil også resultatene utebli. Alltid med håp om at de vil mestre faget, men uten verktøyet for å sikre at de faktisk forstår. Kjent problemstilling?

Som kursholder for minoritetsspråklige som ønsker seg ut i arbeid, så har du sikkert kjent på hvor utfordrende det kan være å skaffe kandidatene en arbeidspraksis og senere full jobb når språkferdighetene ikke strekker til. Til og med ikke de beste på området kan klare dette uten gode verktøy. 

En umulig oppgave? Flere kjenner på dette. På kurset ditt deltar kandidater som ikke snakker verken norsk eller engelsk. Mange snakker minoritetsspråk som de færreste dyktige kursholdere i Norge mestrer, slik som tigrinja, amharisk, pashto, arabisk og somalisk. Å lære et nytt språk er en altomfattende oppgave, og det forventes heller ikke at du skal mestre alle disse språkene. Så hvordan kan du da gi opplæring til noen og oppnå resultater, dersom du ikke kan gi dem instruksjoner og forklaringer på et språk de ennå forstår?

Heldigvis finnes det en løsning, som mange NAV-kontor og opplæringskontor har allerede fått nytte av.

Hvordan kandidater som trener med Capeesh blir merkbart bedre i språket

I Capeesh gir vi deg som kursholder et digitalt verktøy som gjør deg i stand til å bygge bro mellom norskundervisning og opplæringen som trengs for å hjelpe kandidatene ut i jobb.

Løsningen vår ligger i appen Capeesh Language Learning, som er en norskutviklet applikasjon for å trene på språk og arbeidstrening i kombinasjon. Vi gjør opplæringen til en lek ved bruk av engasjerende rollespill som simulerer reelle situasjoner på arbeidsplassen, uttaletrening, lese- og skriveferdigheter med stor variasjon av øvelser, og interaktiv innlæring av regler, som er like relevant for språkutviklingen som for forståelse for arbeidsplassen. Og det som gjør appen vår så etterspurt, er at appen tilrettelegger instruksjoner, forklaringer og oversettelser på språk som kandidatene selv forstår. Du trenger ikke lenger å bekymre deg over uforståelige språk og skriftformer, dette har vi årevis med erfaring innen, så dette tar vi oss av!

Så hvorfor har Capeesh blitt populær blant så mange arbeidsrettede tiltak?

“Moderne teknologi, intuitiv og enkel å forstå” sier kursholder hos NAV Holmestrand, Roger Thunberg, om Capeesh-appen. En av utfordringen mange kursholdere kjenner på er at mye av dagens læringsressurser eksisterer på PC eller er laget i et grensesnitt som gjør at de fungerer best på en datamaskin. Men hvis deltakerne ikke eier en egen datamaskin, hva gjør du da? Vi har løst dette ved å gjøre Capeesh tilgjengelig på alle mobile enheter via Google Play og App Store, og opplæringen er dermed tilgjengelig på de enhetene som målgruppen selv eier og bruker i det daglige. Dette gjør det enkelt å gjennomføre egentrening, både i undervisning og på arbeidsplassen. 


Arbeidsrelevant norsktrening

Med Capeesh får du mulighet til å effektivt trene opp kandidatene i de språklige ferdighetene som trengs på arbeidsplassen, samtidig som kandidatene får situasjonsbestemt trening relevant for arbeidsplassen de ønsker seg.

I Capeesh gir vi deg som kursholder et digitalt verktøy som gjør deg i stand til å bygge bro mellom norskundervisning og opplæringen som trengs for å hjelpe kandidatene ut i jobb.

Kandidater hos NAV bruker i snitt 418 minutter i Capeesh

Støtter allerede 27 skriftspråk - og flere kommer!

Vi støtter inkludering og mangfold

Vi hjelper organisasjoner med å tilrettelegge for alle deltakere, uansett bakgrunn.

Vi håndterer alle språk-kombinasjoner!

Dette er grunnen til at alle norskkurs i Capeesh kan gi instruksjoner på bortimot alle morsmål.

Våre mest populære morsmål

Populære morsmål i Capeesh er arabisk, somalisk, polsk, engelsk, tigrinja, pashto, fransk og bulgarsk.

Våre kunders erfaringer

Picture of Kristine Lund

Kristine Lund

HR rådgiver i Norsk Kylling

Med Capeesh skaper vi et bedre arbeidsmiljø. Det er enklere å være en god kollega dersom man snakker et språk som begge forstår. Dette forenkler daglig oppfølging mellom leder og ansatt i daglig dialog, oppfølging og medarbeidersamtaler, og bidrar til at vi ikke trenger tolk. Samtalene blir helt klart bedre når man ikke behøver å gå via en tredjeperson.

Bilde av Roger Thunberg

Roger Thunberg

NAV Holmestrand

Flere av våre kandidater har lite skolegang fra før. Disse har hatt mye nytte av Capeesh fordi det er en intuitiv måte å lære på. Du trenger ikke å ha mye opplæring fra vanlig pensum, slik som norsk og samfunnskamp, for å forstå hvordan språket fungerer. En vanlig skoletime blir for lenge om gangen for disse kandidatene og inneholder mye kunnskap og lærdom som kan være utfordrende i lengden for mange av disse. Med Capeesh kan man ta det i små steg, noen minutter om gangen, og da får vi den fremgangen vi ønsker. Særlig for de som har liten opplæring i forkant.

Iselin Aske

NAV ULSTEINVIK

Det som er så spesielt med Capeesh er at vår språkskole kan motta skreddersydd og spillbasert norskopplæring basert på vårt eget undervisningsopplegg! Og så er det så gøy! Elevene trener helt på egenhånd og trives med å lære selvstendig!

Tren på reelle jobbsituasjoner. Inne i appen.

Inne i Capeesh får kandidatene mulighet til å trene på reelle situasjoner fra arbeidsplassen. Eksempler på slike rollespill kan være å håndtere en kundeforespørsel, svare på en viktig telefonsamtale eller ringe teknisk vakt og forklare hva som er feil med maskinen. Dersom du svarer feil, så vil Capeesh korrigere atferden din og gi deg mulighet til å prøve på nytt.

Hvorfor NAV-kontor bruker Capeesh i arbeidstrening for minoritetsspråklige

Frustrerer det deg at du ikke er i stand til å oppnå ønsket progresjon i norskkunnskaper, arbeidsregler og HMS i arbeidskurs for minoritetsspråklige? Du er ikke alene. 

De fleste NAV-kontor, tilbydere av AMO-tiltak og arbeidsrettet opplæring strever med disse utfordringene. Og dersom du fortsetter uten å aktivt jobbe med språklig tilrettelegging for disse kandidatene, så vil også resultatene utebli. Alltid med håp om at de vil mestre faget, men uten verktøyet for å sikre at de faktisk forstår. Kjent problemstilling?

Som kursholder for minoritetsspråklige som ønsker seg ut i arbeid, så har du sikkert kjent på hvor utfordrende det kan være å skaffe kandidatene en arbeidspraksis og senere full jobb når språkferdighetene ikke strekker til. Til og med ikke de beste på området kan klare dette uten gode verktøy. 

En umulig oppgave?Flere kjenner på dette. På kurset ditt deltar kandidater som ikke snakker verken norsk eller engelsk. Mange snakker minoritetsspråk som de færreste dyktige kursholdere i Norge mestrer, slik som tigrinja, amharisk, pashto, arabisk og somalisk. Å lære et nytt språk er en altomfattende oppgave, og det forventes heller ikke at du skal mestre alle disse språkene. Så hvordan kan du da gi opplæring til noen og oppnå resultater, dersom du ikke kan gi dem instruksjoner og forklaringer på et språk de ennå forstår?

Heldigvis finnes det en løsning, som mange NAV-kontor og opplæringskontor har allerede fått nytte av.

Ønsker du å bli kontaktet av oss? 

Legg igjen infoen din her så tar vi kontakt!