Capeesh lanserer norskkurs på A2-nivå med ukrainsk og russisk språkstøtte etter rekordpågang fra ukrainske flyktninger Øystein N. Øksenvåg October 4, 2022

Capeesh lanserer norskkurs på A2-nivå med ukrainsk og russisk språkstøtte etter rekordpågang fra ukrainske flyktninger

Norskkurs på A2-nivå med russisk og ukrainsk språkstøtte

I vår lanserte Capeesh gratis norskkurs på A1-nivå med ukrainsk og russisk språkstøtte for ukrainske flyktninger i samarbeid med SpareBank1 SMN. Inspirert av god mottakelse og høye brukertall lanserer selskapet nå et tilsvarende norskkurs på A2-nivå: Norsk for Begynnere.

Norskutviklet innovativ app med fokus på uttaletrening

Capeesh er en norskutviklet, innovativ og prisvinnende språklæringsapp som har bakgrunn i forskning på norsk uttale på NTNU, spilldesign og stemmegjenkjenning.

Appen bruker egenutviklet stemmegjenkjenning for å trene på uttale. I tillegg finnes mer tradisjonelle språkopplæringsøvelser som inkluderer skriving, grammatiske oppgaver, flervalgsoppgaver og lytteoppgaver. Appen har også interaktive, uttaledrevne rollespill hvor en trener på spontan samtale sammen med en animert figur, basert på innholdet som er lært.

Lin uttaletrening i Capeesh appen
Ron uttaletrening i Capeesh appen

BILDE: I de animerte rollespillene må si et av alternativene høyt på norsk for å gå videre. Lin er lærer og samtalepartner i A1-kursene. Ron er lærer og samtalepartner i A2-kursene. Les mer om hvordan Capeesh har brukt design-prinsipper for å optimaliserere brukeropplevelsen her.

Tilgjengelig på ukrainsk, russisk, arabisk, tigrinja, polsk og mange andre morsmål

Ukrainske Hanna Lutsenko har vært med på å oversette appen til sitt eget morsmål. Hun synes det er flott at det nå finnes et slikt tilbud. Les nyhetsartikkel fra NRK: Ukrainske flyktninger lærer norsk gjennom spill-app.

"Mange ukrainske flyktninger er tvunget til å forlate landet sitt. Det er vanskelig å komme til en ny plass med et nytt morsmål og alt som er nytt. Det er viktig å kunne uttrykke seg, finne en måte å vise sine følelser og finne måter å få hjelp på. Språket er viktig for å kunne kommunisere med folk. Derfor er språkopplæring viktig."

Hanna Lutsenko har oversatt norskurs på A2-nivå

Bilde: Hanna Lutsenko.
Foto: NRK Midtnytt

Norsk for Nybegynnere er i dag allerede oversatt og tilgjengelig på arabisk, ukrainsk, russisk, polsk, tigrinja og mange flere språk. Norsk for Begynnere lanseres nå med flerspråklig støtte for ukrainsk, russisk og engelsk, og språkstøtten utvides kontinuerlig.

"Å tilpasse spillbasert språkopplæring til å kunne instruere på arabisk er utfordrende ettersom teknologien må håndtere ulike leseretninger samtidig. For å gjøre tekst lesbar må man også sørge for at fontene man bruker gjør teksten leselig i programvaren. Dette har jeg samarbeidet med Capeesh om å få til over lengre tid og jeg er stolt av at Capeesh nå kan levere opplæring med tilpasning til språk som arabisk, dari, farsi og urdu."

Norskkurs på arabisk

Bilde: Capeesh med arabisk språkstøtte.

Norskkurs på A1 og A2-nivå med språkstøtte tilgjengelig for alle

Kursene Norsk for Nybegynnere og Norsk for Begynnere er basert på CEFR og inneholder grammatikk, vokabular og tema på A1 og A2-nivå. Kursene består av til sammen 60 leksjoner og faginnholdet er skrevet i samarbeid med en norsklektor med bred erfaring i undervisning av norsk som andrespråk, fra barneskole og opp til universitetsnivå. Oversettelser til ukrainsk og russisk er gjort av profesjonelle oversettere, samt testet og godkjent av morsmålsbrukere.

"Capeesh sin visjon er språkstøtte og tilgjengelighet for alle. Det er bevist at flerspråklig støtte har positiv effekt på språklæring, spesielt for voksne, og å komme i gang med norskopplæringen er viktig for integrering, å komme seg ut i arbeid og til og med for helsen, slik nyere forskning fra FHI viser. Derfor tilbyr Capeesh både som som eneste internasjonale språklæringsapp, og som eneste norske læreverk, språkstøtte til hele 31 morsmål."

Øystein skaperen av norskkurs

Bilde: Øystein Øksenvåg