Capeesh redefinerer språkopplæring Øystein N. Øksenvåg November 1, 2022

Capeesh redefinerer språkopplæring

Capeesh redefinerer språkopplæring

Det er mange gode grunner til at språklæring kan være digital. Men at språklæring er digital er i seg selv ikke en god grunn. Hvorfor ikke?

Capeesh redefinerer språkopplæring gjennom sin digitale språkopplæringsapp. Fra et forretningsstandpunkt er det mange gode grunner til at vi er digitale, og ikke analoge.

 • Vi kan nå flere enklere og raskere.
 • Vi gjør språkopplæringen mye mer tilgjengelig.
 • Vi kan oppdatere og endre så ofte vi vil.
 • Vi kan raskt legge til brukere, ha oversikt og rapportere.
 • Vi kan enkelt legge til nye språk og oversettelser.
 • Og mange flere.

Fra et didaktisk standpunkt er det også mange gode grunner. Men disse grunnene er kanskje ikke like åpenbare. 

Her kommer vi til hovedpoenget: Selv om læring kan foregå digitalt, blir den ikke nødvendigvis bedre, bare fordi den er digital. Det er mange gode grunner til å digitalisere læring, men det er også mye digitalisering som er dårlig og lite gjennomtenkt, eller som ikke øker læringseffekten.

SAMR-modellen

Ruben Puentedura har lagd en modell som er populær å bruke når en snakker om ulike former for digital læring: SAMR-modellen. SAMR står for Substitution, Augmentation, Modification og Redefinition.

SAMR-modellen belyser hvordan Capeesh redefinerer språkopplæring.

Bilde: Illustrerer SAMR-modellen. Les mer om modellen her.

 • Substitution betyr å bytte et analogt verktøy med et digitalt verktøy – for eksempel å bytte ut blyant og penn med å skrive på pc eller mobil, eller å lese en tekst på skjerm i stedet for på papir.
 • Augmentation – betyr å forbedre en analog prosess gjennom å gjøre den digital – for eksempel automatisk stavekontroll, eller ha digitale flashcards i stedet for flashcards på papir.
 • Modification betyr å endre læringsopplegget gjennom bruk av digitale verktøy – for eksempel å ikke lære å skrive for hånd, men i stedet gå rett til tastatur, eller å bruke lydfiler og video som en erstatning for læreren.
 • Redefinition betyr å lage helt nye måter å lære på med digitale verktøy – for eksempel å ta i bruk dataspill, samskriving, å bruke automatisk oversettelse for å lese vanskeligere tekster, og lignende.

Redefinerer språkopplæring

SAMR-modellen sier ikke nødvendigvis noe om hva som er best. Ofte kan Substitution og Augmentation være gode måter å bruke digitale verktøy for å bedre læring. Mange språkopplæringsapper er gode på Substitution, Augmentation og delvis Modification. Men vi i Capeesh liker å tro at vi gjør mye som handler om Redefinition. Det er det vi strekker oss etter. Det betyr at vi hele tiden ønsker å lage løsninger i appen som kan redefinere språklæring: Å bruke digitale løsninger for å lære språk på måter som ikke før var mulige. Vi har mange gode eksempler på dette, men de tre beste er:

 • Talestyrte, animerte rollespill
 • Unik og egenlaget uttale-evaluator 
 • Språkstøtte på over 30 språk

Dette er tre ting som er umulige å gjøre analogt. Det er tre ting som en ikke kan gjennomføre i klasserommet, eller gjøre på egen hånd ved å bruke andre hjelpemidler. Det er heller ingen andre språkopplæringsapper som kan gjøre dette slik Capeesh gjør.

Vi gjør det ikke fordi vi vil og kan, men fordi det virker

Capeesh redefinerer språkopplæring med et ønske om revolusjonere hvordan du lærer språk. Vi ønsker å lage nye digitale opplevelser for språklæring, ikke bare fordi vi har utrolig flinke programvareutviklere, designere og innholdsprodusenter, men fordi vi vil lage noe helt nytt. Vi vil lage noe som er bedre, mer tilgjengelig, morsommere og mer effektivt enn det som finnes fra før av. Det er derfor har vi laget verdens mest inkluderende språkopplæringsapp.

Book en gratis demo her.