Case studie – Norsk kylling Tom May 1, 2022

Case studie
Norsk Kylling
- Økt inkludering og språklig selvtillit med bruk av skreddersydd språktrening

“Vi ser allerede store fordeler ved å ta i bruk Capeesh. De ansatte er motiverte og trener på egenhånd. Gode språkferdigheter bedrer arbeidsmiljøet, bygger kultur og skaper mer engasjerte ansatte.”

– Gøril Kvernmo, direktør i Norsk Kylling

CASE STUDIE
Dette forenkler daglig oppfølging mellom leder og ansatt i daglig dialog, oppfølging og medarbeider-samtaler

Norsk Kylling trengte en løsning for å hjelpe ansatte med å styrke sine norskspråklige ferdigheter med særlig fokus på bedriftens kjerneområde: slakting og videreforedling av kylling.

Vi så hvor viktig det var å finne en løsning som tok hensyn til mangfoldet til de ansattes morsmål og som bidrar til at arbeidsgiver og ansatte kunne kommunisere på samme språk.

12 147 minutter1 542 leksjoner

105 ansatteunder 12 mnd

🇺🇦🇸🇴🇳🇴🇹🇷🇩🇪🇵🇱🇬🇧🇫🇷🇬🇷🇮🇹🇪🇸

En selvfølgelig del av dette er HMS, arbeidsmiljø og kompetanse-bygging, og språket er et viktig verktøy for å involvere hele organisasjonen i dette arbeidet.

Norsk Kylling
Case studie - (Norsk)
Kristine-Lund-Hr-rådgiver-Norsk-Kylling-150
KRISTINE LUND Norsk Kylling AS
Vi bruker Capeesh til å lære opp våre ansatte i bedriftskritisk språk og situasjoner som dukker opp hos Norsk Kylling. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre ansatte. Dette er avgjørende, fordi språkmisforståelser kan gi fatale konsekvenser i produksjonen.Det er lettere å være en god kollega hvis du snakker et språk som begge forstår.

Se hvordan MirvanBruker appen på jobb

Utenlandske arbeidstakere skal lære norsk med egen app 📲

I Norsk Kylling jobber det 300 ansatte som snakker flytende polsk, slovakisk og litauisk, men ikke mye norsk. Nå skal de ansatte få opplæring i jobbspråk med appen Capeesh.

MEDIA