Gratis språkopplæring for ukrainske flyktninger Øystein N. Øksenvåg June 8, 2022

Gratis språkopplæring for ukrainske flyktninger

Nå kan ukrainere som ønsker å lære norsk få gratis språkopplæring med appen Capeesh Language Learning.

Ukrainere i Norge får gratis tilgang til språktrening i Capeesh her

Vi er svært glade for å kunne bidra til samfunnsdugnaden og gi ukrainske flyktninger som kommer til Norge tilgang til norskopplæring tilpasset til deres eget morsmål. Vi vet hvor viktig det er å beherske norsk språk for å navigere i et nytt land, skaffe seg jobb og mestre skolegang, og vi er svært takknemlige fra støtten fra SpareBank1 SMN som har gjort det mulig for oss å tilby disse kursene gratis til alle ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

Marie Jacobsen Lauvås, daglig leder i Capeesh

Norskkursene som foreløpig er tilgjengelig er nybegynnerkurs i Norsk på A1-nivå og flere kurs er under utvikling. Både app og kurs er oversatt til ukrainsk språk. I arbeidet med utvikling av norskopplæringen har selskapet jobbet tett sammen med ukrainere som kunne fortelle at det er svært vanskelig å navigere mellom kritiske offentlige tjenester når man ankommer Norge, og derfor har de også utformet en egne spillbaserte kurs og en bloggpost som hjelper ukrainere med å få en oversikt over viktige ressurser og nødvendige ord og fraser når en kommer til Norge.

Hør innslaget “Språkapp for ukrainske flyktninger” med daglig leder Marie Jacobsen Lauvås på: