Hva gjør språkopplæringen til Capeesh unik? Martin Sandberg September 19, 2022

Hva gjør språkopplæringen til Capeesh unik?

Bilde av en mann som spiller Capeesh

I et globalt marked av lærebøker, e-læringsplattformer og digitale læremidler språk og arbeidstrening, hva gjør språkopplæringen til Capeesh unik?

Tilgjengelighet for alle

Grunnleggende forståelse er en forutsetning for læring, og en vital del av språkopplæring er forståelse av instruksjoner, oversettelser, grammatikk og vokabular. Capeesh legger som eneste språkopplæringsapp i verden til rette for forståelse av innhold på brukerens foretrukne språk – uansett hvilket språk det er. Vi ønsker å være tilgjengelige for så mange som mulig.

Derfor har appen støtte for hele 31 forskjellige språk, med forskjellige alfabeter og skriveretninger, fra hele verden. Det være seg polsk, litauisk, arabisk, kinesisk, somalisk, dari, thai, tamil, ukrainsk, farsi, tigrinya og mange flere. Denne listen vokser måned for måned, fordi vi har språkteknologi som gjør at vi enkelt kan skalere støtten med nye språk.

Språklig tilgjengelighet er viktig, men fysisk tilgjengelighet er også viktig, og utfordrende, spesielt i Norge. Behovet for norskopplæring er stort i alle norske kommuner både store og små. Capeesh sin sky-teknologi tilgjengeliggjør norskkurs av høy kvalitet til hele landet i sanntid. Kursene er laget av høyt utdannede faglærere med lang erfaring og oversatt og testet av profesjonelle oversettere.

BILDE: Capeesh appen har i dag støtte for 31 språk med forskjellige alfabeter og skriveretninger fra hele verden.

Unikt og relevant innhold med full språkstøtte

Capeesh bygger språkopplæringskurs basert på bedrifter og skolers ønskede innhold. Capeesh kan raskt og effektivt skreddersy læringsinnhold av høy kvalitet, og lage unike språkopplæringskurs som ikke finnes noen andre steder. Eksempler på kurs vi har lagd i samarbeid med skoler og fylkeskommuner er for eksempel kurs i kokkefag og helsefag, mens for bedrifter har vi laget HMS kurs og førstehjelpskurs.

Capeesh sine leksjoner lærer bort språk gjennom multimedier som lyd, tekst, bilde og animasjon for forbedring av lese- og lytteferdigheter. Under leksjonene vil brukerne komme over morsomme og spillbaserte skrive- og snakkeøvelser, flersvarsoppgaver, og mye mer.

Brukerens interaksjoner resulterer i individualisert tilbakemelding med valgfri språkstøtte fra Capeesh sitt kvantitative og engasjerende evalueringssystem. Full transparenthet i evalueringen sørger for at brukerne forstår hva de gjorde riktig og galt. Tilbakemelding med valgfri språkstøtte sørger for at brukerne vet nøyaktig hvorfor og hvordan de skal forbedre sitt eget språk og kunnskap.

Animerte og talestyrte rollespill for å øve på viktige og relevante samtaler

All språkopplæring skal lede til praktisk kommunikasjon, og den mest utfordrende kommunikasjonsformen er spontan samtale. For mange er dette så utfordrende at de ender opp med å praktisere mye mindre enn de burde, og noen ganger ikke i det hele tatt. Språket blir aldri tatt i bruk og språkopplæringen er bortkastet. Derfor leder alt innhold i Capeesh sine leksjoner til praktisk bruk i våre unike animerte og talestyrte rollespill. I rollespillene kan brukeren teste sine kommunikasjonsferdigheter i trygge rammer og under kontrollerte forhold i samtaler med våre animerte lærere.

Kommunikasjon på et språk en ikke føler en behersker og ikke har trening i kan oppleves som skummelt og utfordrende. Det er alltids en fare for å si noe galt, å ikke forstå eller ikke bli forstått. Med Capesh sine rollespill kan brukeren trene på nettopp slike samtaler, direkte på smarttelefon eller nettbrett hvor og når det passer. Enten det er hjemme på sofaen, i et klasserom, på bussen eller bak lukkede dører og gardiner så ingen kan høre. Å bli trygg på spontan samtale, å forstå og bli forstått fører til at barrieren for ekte spontan samtale med ekte mennesker senkes betraktelig. Det som var skummelt, nytt og uprøvd før vil nå være kjent og erfart. Brukerne vil gjenkjenne samtaleemner, vanlige spørsmål og svar og være mye tryggere på sine egne kommunikasjonsferdigheter. Ingen kan lære et språk før de tør å ta det i bruk. Capeesh hjelper i dag elever og ansatte over hele Norge i å kommunisere om temaer som er relevante for nettopp dem!