Hvordan designe virkelighetsnær og engasjerende språkopplæring? Julie Karlsen September 28, 2022

Hvordan designe virkelighetsnær og engasjerende språkopplæring?

Som vi har skrevet om i en tidligere bloggpost kan kommunikasjon på et språk man ikke behersker være både skummelt og utfordrende. Likevel viser forskning at dette er en av de beste måtene å bli bedre i språket på. Dette fikk oss til å undre – hvordan kan Capeesh utvikle en virkelighetsnær og engasjerende språkopplæring for å bidra til å gjøre denne prosessen mer behagelig?

Din digitale samtalevenn

Løsningen vi kom frem til er en samtale-emulator styrt av talegjenkjenningsteknologi hvor du kan føre dialog med vår mentor, Lin. Akkurat som i virkeligheten vil samtalens utfall være avhengig av det som blir sagt. Samtidig får du mulighet til å utforske ulike samtaleemner underveis.

Emulatoren er utformet for å ligne mest mulig på en ekte samtale, hvor “umiddelbarhet” (engelsk: immediacy) er en stor faktor. Umiddelbarhet for oss handler om at vi ønsker å viske bort det digitale aspektet så godt det lar seg gjøre. Dermed kan situasjonen oppleves som mest mulig naturlig, og tar minst mulig tankekraft bort fra hovedmålet – språkopplæringen.

“Immediacy” skaper vi gjennom å bruke den øvre delen av skjermen til å sette scenen du befinner deg i. For eksempel, kan du befinne deg på en bråkete cafe sammen med mentoren vår, Lin. Lin inviterer deg på cafeen og fører relevante samtaleemner som utspiller seg over flere levende scener. Du trenger bare å bruke stemmen din, så kan du leve deg inn i en virkelighetsnær og engasjerende språkopplæringsopplevelse!

Virkelighetsnær og engasjerende språkopplæring ved å simulere dialog.

Bruk av designprinsipper for å hjelpe brukeren der teknologien ikke strekker til

I virkeligheten er det vanligvis lett å vite når det er din tur til å snakke. Telefonen vil derimot aldri kunne gi deg de samme inntrykkene som et menneske. Derfor har vi tatt i bruk designprinsippet “tilbakemelding” (engelsk: feedback) for å hjelpe til. Prinsippet om tilbakemelding handler om å gjøre det så tydelig som mulig at brukerens handling faktisk ble registrert. Dette løste vi gjennom å skape vår egen komponent som visualiserer lyd. Komponenten registrerer brukerens stemme og endrer form og størrelse deretter. Det finnes forskjellige grader av tilbakemelding basert på brukerens volum i stemmen og brukerens avstand til mikrofonen.

For å ytterligere tydeliggjøre at appen registrerer stemme-input, valgte vi å plassere lydvisualiseringen sammen med et mikrofonikon. Her bruker vi design-/gestaltprinsippet “nærhet”. Dette prinsippet handler om at hjernen vår registrerer sammenheng mellom ting som ligger fysisk nært hverandre. Dermed vil brukeren enten bevisst eller underbevisst bli påvirket til å tenke at komponenten for visualisering av lyd hører sammen med mikrofonen på telefonen sin, og handle deretter.

Proximity gestalt prinsippet

BILDE: Et eksempel på gestaltprinsippet “nærhet” er hvordan de fleste vil anse prikkene til venstre for å være én enhet, og prikkene til høyre som tre forskjellige enheter. Les mer om andre gestaltprinsipper her.

Av mennesker, for mennesker.

Som designer i Capeesh er det mitt ansvar å optimalisere opplevelsen av appen slik at den er enkel i bruk. Appen skal skåne brukerne våre for unødvendig og tidkrevende programvareopplæring. Dette har vært et lite innblikk i hvordan designprosessen i Capeesh fungerer. Jeg kan love deg at dette var bare toppen av isfjellet. Og om du skal få én ting ut av denne artikkelen, så er det er at design handler om mennesker og hvordan vi tenker og samhandler med det vi opplever. Da sier det seg selv at de mest verdifulle tilbakemeldingene man kan få, er fra brukerne av sitt eget produkt.

Og med det sendes en stor takk til alle våre kunder og brukere. De gir oss verdifulle tilbakemeldinger og lar oss fortsette å lage den beste språkopplærings-opplevelsen på markedet ❤️