Gamification forbedrer læringsopplevelsen til Capeesh Ellen Sofie Engen 23. november 2022

Gamification forbedrer læringsopplevelsen til Capeesh

highlighting gamification in Capeesh by showing people around a large TV with a gaming console and Capi from the Capeesh logo on it

Gamification, kan det brukes til å øke motivasjonen og gjøre e-læringsapper mer engasjerende og vellykkede?

Spill er tradisjonelt laget med underholdning i tankene, men de er tilfeldigvis også gode for mange andre ting, som læring. Spill gir deg en følelse av vekst og prestasjon. For som det viser seg, er de svært motiverende. Å forstå hemmeligheten bak denne motivasjonen kan hjelpe oss med å designe løsninger som er mye mer engasjerende, morsomme og effektive! Capeesh streber etter å motivere folk til å lære gjennom appen vår, og vi bruker flere gamification-elementer for å oppnå dette.

Hva er gamification?

Gamification er et verktøy mange bedrifter har vendt seg til de siste par årene, i sin merkevarebygging, på sine nettsider, innenfor sine tjenester og sine løsninger. La oss først få en forståelse av hva det faktisk er: Gamification kan brukes i håp om å overføre noe av moroa og nytelsen folk forbinder med spill, til oppgaver som kanskje ikke alltid er morsomme eller hyggelige alene. Gamification er en paraplybetegnelse for funksjoner og effekter som tradisjonelt brukes i spill, satt inn i en kontekst som ikke i seg selv er et spill. Denne definisjonen ble laget av Avskrekke i 2011, på et tidspunkt da fenomenene virkelig begynte å ta av. 

Det har vært mye forsket på siden den gang, og brukes i en rekke ulike løsninger. Dette inkluderer tjenester, praksis og produkter, her nettsteder og apper, alt fra områder som helse, sosialt samvær, reklame og selvfølgelig e-læring.

 
Illustration of two small people looking at elements in a big phone with a graduation cap on it. Gamification adds game-elements to a non-game context.

Bilde: Gamification legger til spillelementer til en ikke-spillkontekst.

E-læring på en gamified app

E-læring er en måte å undervise på basert på formelle utdanningsmetoder, men ved hjelp av digitale ressurser, som en app. Med Capeesh kan du lære omtrent alt, med språkstøtte på språket du velger. Vi lager innhold spesielt tilpasset dine behov, servert til deg i en brukervennlig, morsom og leken app. Dette åpner for langt flere muligheter enn en enkel lærebok gjør. Utvalget av interaksjoner som du ikke får i boken går fra lytting, tale, taleevaluering, animasjoner, direkte tilbakemeldinger og scoring, animerte rollespill og mye mer!

Vi har flere ulike stadier i timene våre som er nært knyttet til minispill. Som våre puslespillstadier, der du matcher setninger eller ord sammen i par, i en mekaniker som ser ut som en spilleautomat. Vi har også flervalgsscener, som minner om quiz og selvfølgelig stave- og «velg det rette ordet»-stadier som vekker lekne følelser.

 
Three phones showing different Capeesh lesson stages with gamification features

Bilde: Noen av de mange forskjellige stadiene som finnes i Capeesh-appen 

 

Denne typen e-læring gir stor variasjon i øvelsene, og holder dermed eleven fokusert (og ikke lei!) og gjør det mye lettere å huske innholdet.

Forskning viser at en elevs følelser, positive eller negative, vil ha en betydelig innflytelse på deres nettbaserte læringsatferd. Det er klart at vi ønsker å holde ting så positivt som mulig, for best mulig læringsmiljø og resultater, men også for brukerens glede, tilfredshet og motivasjon.

Capeesh kombinerer en e-læringsplattform med en gamified opplevelse; vi streber etter å gjøre læring morsom, givende og engasjerende for brukerne våre. For å lykkes med å hjelpe dem med å nå sine mål, uansett hva de måtte være, har vi designet vår løsning på en måte som motiverer.

 

A big game controller with people having fun around it.

Gamification og motivasjon

Motivasjon er en nøkkelfaktor når du skal lære noe nytt. Du trenger en drivkraft for å legge ned tiden og kreftene som trengs. For la oss innse det; læring krever litt arbeid. Vår oppgave er å gjøre det arbeidet mer givende enn det er krevende.

Spill er svært motiverende, folk bruker timer og streber etter å få dem bedre hver dag. Ved å bringe elementer fra spill inn i løsningen vår håper vi å oppnå en lignende effekt.

Folk motiveres forskjellig. Noen trives i stor grad med indre motivasjon, den typen som kommer innenfra. Ønsket om å forbedre seg, føle seg gjennomført og strebe etter personlig vekst er viktig for dem. I hvilken grad en aktivitet er knyttet til målet øker deres motivasjon. Når du ønsker å lære, er denne typen motivasjon allerede i sving; læring er målet ditt. 

Men læring er ikke bare noe du ønsker, men ofte også noe du trenger. Andre typer motivasjon kan derfor være til hjelp, som det ytre, eller ytre, snill. Det er her stimuli fra dine ytre omgivelser driver deg, som belønning, anerkjennelse, ros eller gode karakterer. Ytre motivasjon kan være mange forskjellige ting, og er ofte det vi forbinder med gamification. Å vite hva slags motivasjon vi ønsker å utløse i løsningen vår, koker ned til å forstå brukerne våre, og å forstå hvordan de skal utforme disse effektene for dem. 

 
Three badges with stars that shows a gamification feature Capeesh use

Utforme den gamified opplevelsen

Det er mange elementer av spill som du kan ta inn i en digital ikke-spillløsning for å gamify det. For å nevne et par, har du animasjoner, belønninger i form av poeng og merker eller sosiale effekter som chatter og topplister. Som vi vet, driver belønning ytre motivasjon. Dette er ikke bare håndgripelige eller materialistiske belønninger, men også alle slags positive stimuli som lyder, musikk, poeng og animasjoner. Dette vil få folk til å føle seg belønnet og at de gjør en god jobb, for ikke å nevne gjøre opplevelsen mer leken og gledelig.

Spill er interaktive medier, så det er allerede nært knyttet til interaksjonsdesign. Interaksjonsdesign, ofte kalt UX-design, er praksisen med å designe interaksjoner på en måte som gjør dem brukervennlige. Vi vil ofte følge en sett med prinsipper når du designer, for å sørge for at alt er håndgripelig og intuitivt. For å gjøre dette er det viktig å forske på målgruppen, deres behov og deres omgivelser. Som UX-designer vet jeg at det er fåfengt å legge til funksjoner uten å forstå målbrukerne. Eller i beste fall ikke effektiv.

Gamification er ikke en redning

Selv om du kan gamify løsningen din, betyr det ikke at den vil forbedre opplevelsen. Gamification har de siste 10 årene blitt en mye undersøkt og brukt konsept, så mye at noen risikerer å implementere det for "trendiness" i stedet for på et grunnlag av forskning og kunnskap. Du må utnytte spillelementer med forståelse og oppmerksomhet på kontekst og visjon for å oppnå riktig effekt. 

Sosial gamification kan ha motsatt effekt. Selv om vi ser at sammenligninger som de vi vanligvis finner i ledertavler og lignende sosial gamification kan ha en positiv effekt på enkelte personers motivasjon, kan det i utdanning føre til mindreverdighetsfølelse og stress. Sammenlignet med ens jevnaldrende, og møter skuffelse, kan mange kanskje oppleve negative effekter i stedet.

Kritikere hevder at gamification kan være det tapping av folks tid og energi, og føle seg utnyttende. Så, bare å legge til gamification for dets skyld kan være mer skadelig enn nyttig. Vi må forstå effekten av det, og bruke det der det passer. 

""For mye gamification» vil kunne føre til en slitsom oppfatning, og for mye repetisjon kan føre til risiko for vane slik at lysten til oppgaven svinner. I tillegg kan den indre motivasjonen kanskje forsvinne" Mazarakis, 2021

Uten riktig forståelse risikerer gamification å ikke fungere ordentlig eller ikke fullt ut.

Noen flere måter Capeesh bruker gamification på

I Capeesh har vi kontinuerlig poengsum som gir deg poeng basert på svarene dine. Dette tilpasses hver leksjon, slik at opplevelsen føles meningsfull og rasjonell. Poengene kommer ikke fra ingensteds, men er gjennomsiktig knyttet til svaret du gir. Åpenhet er viktig å få spilleren til å føle at de har kontroll, og at de kan stole på at vi er rettferdige mot dem. Noe de selvfølgelig kan, så vi vil at det skal være åpenbart.

Å se svarene dine gi sanntidseffekter forbedrer også innlevelsen. Poengsummen vises etter hver interaksjon, og øker en søyle med poeng. Du vil se om du gjør det bra, men fortsatt holde fokus på oppgaven. Et gitt sett med poeng vil også gi deg opptil tre stjerner. Disse stjernene kan samles i hver leksjon. Å fullføre leksjoner og tjene stjerner vil endre leksjonskortet i hovedmenyen og gi en følelse av prestasjon. 

Lyddesignet og animasjonene våre er designet for å gi en letthjertet følelse, og øke spenningen når du oppnår målene dine. Vi vet at det å rose elever har mye bedre effekt enn å håne dem, så vi trekker aldri poeng, men fortsetter å fokusere på det positive!

Spill motiverer folk, og å forstå hemmeligheten bak denne motivasjonen kan hjelpe oss med å designe løsninger som er mye mer engasjerende, morsomme og effektive!

Fortsett å lese om Capeesh, for eksempel hvordan Capeesh gjør livet enklere for migranter.