ENGLISH  |  NORSK

Arbeidstrening og språktrening for arbeidsstokken.

Skreddersydd opplæring for minoritetsspråklige ansatte i din organisasjon.

Vi leverer spillbasert opplæring designet for å møte behovet til de minoritetsspråklige ansatte i din organisasjon. Hver leksjon gir arbeidsrettet opplæring tilpasset din organisasjon i kombinasjon med språktrening der det trengs.

Uansett hvilken industri eller hvilket ansvarsområde dine minoritetsspråklige ansatte jobber innenfor, så bygger vi en opplæring som inkluderer spillbaserte simuleringer av de daglige oppgavene dine ansatte gjennomfører, introduksjonsprogram og HMS-øvelser. De ansatte mottar muntlige rollespill som hjelper dem med å bygge selvtilliten de trenger for å kommunisere i reelle situasjoner.

Enten det handler om å sjekke inn hotellgjester på tysk, å trygt operere en maskin inne på fabrikken eller å snakke med språklige minoriteter innen et geografisk område, så simulerer vi oppgaver i Capeesh som trener dine ansatte i språket som trengs og hvordan de utfører arbeidsoppgavene effektivt.

 • Gi arbeidstakerne dine opplæring gjennom rollespill og simulering av reelle arbeids-scenario
 • Bistå den enkelte ansatte med å mestre språklige ferdigheter knyttet til job-rollen
 • Gjør tung opplæring om til en morsom og spillbasert opplevelse 
 • Forbedre språklige ferdigheter med komplette øvelser fra nybegynner til avansert nivå
 • Hjelp dine ansatte med å forberede seg til sertifikater / fagbrev
 • Lær språket som snakkes lokalt hvor det jobbes eller internasjonalt
 • Effektivt hjelp dine nyansatte i gang på arbeidsplassen 
 • Skap en trygg arbeidsplass ved å sørge for at dine ansatte forstår kritisk informasjon og HMS

Ansatt i kjøttproduksjon:
Litauisk arbeidstaker trenes opp i en simulering av en situasjon hvor en maskin i produksjonslinjen går i stykker.  

En paramedic i brannberedskap i USA lærer å respondere til 911-innringinger fra spansktalende innbyggere.

Arabic speaker learning English for use in the restaurant.

Ansatt i restaurantkjede:
En ansatt trenes opp i å snakke med kunder på engelsk.

Meat processing factory employee:  Lithuanian speaker trains on a simulation of a workplace machine breaking down.  

Hvorfor innovative selskap bruker Capeesh

Som leder av en flerkulturell arbeidsstokk har du ansvar for å sørge for at ansatte forstår viktig informasjon og at de mottar nødvendig opplæring. Mange av dine ansatte lærer språket de behøver på arbeidsplassen for første gang, samtidig som de forsøker å jobbe effektivt.

For å opptre trygt og samtidig arbeide produktivt, behøver de ansatte å forstå sine kolleger og å vite hvordan de utfører arbeidsoppgaver og rutiner korrekt. Og ikke minst, tradisjonell opplæringsmetodikk kan vise seg å være utfordrende grunnet kommunikasjonsutfordringer. Utfordrende? Du er ikke alene. Dette er noe mange bedriftsledere med høy andel minoritetsspråklige ansatte opplever. Dersom man ikke gjør noe med det er resultatet at arbeidstakerne sliter med å utføre jobben sin trygt og effektivt samtidig som fremdriften i språkopplæringen går sakte.

Språkvansker er personlig og det er ofte vanskelig for ikke-norskspråklige ansatte å la lederen forstå hva det er de ‘ikke forstår’. For deg som leder kan dette føre til et enda større problem ettersom dette kan bety at du ikke plukker opp viktig informasjon eller situasjoner som kan gi kritiske konsekvenser for arbeidsplassen. Heldigvis finnes det en løsning:

Capeesh-kurs bygger bro mellom språktrening og arbeidsrettet opplæring. Begge skreddersys spesifikt for din arbeidsplass.

Dine fremmedspråklige ansatte mottar kurs som er skreddersydd til deres rolle i selskapet. Capeesh-kursene gir dem spillbaserte simuleringer av de regelmessige arbeidsoppgavene som de møter på jobb. De trenes i hvordan de skal håndtere ulike situasjoner på jobb, og bygger selvtillit i å snakke med og forstå sine kolleger. Dersom de gjør en feil eller tar en dårlig avgjørelse, så vet Capeesh dette og guider dem mot riktig oppførsel.

Capeesh-kurset lærer også de ansatte regler for hva man bør og ikke bør gjøre, HMS, og selvsagt det språket de trenger for å kommunisere effektivt.

Andrea Nogva

Daglig leder i InnovArena - De ansatte benytter Capeesh for å lære norsk arbeidsspråk.

Vi bruker Capeesh for å få tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Dette hjelper oss med å nå vekstmålingene i blå næring.

Vi støtter mer enn 30 morsmål

Kursene våre i arbeidstrening og språktrening gir dine ansatte støtten de trenger ved å gi dem instruksjoner og oversettelser på et språk de forstår, uansett hvilket språk de snakker.

Vi har mulighet for støtte til alle verdensspråk, fra polsk, tysk og spansk til arabisk, somalisk og tigrinja.

Relevanse i innhold motiverer ansatte

Siden alle dine ansatte mottar språktrening og arbeidstrening koblet til sin rolle i selskapet, så øker også følelsen av relevans og dermed også motivasjon.

De ser at de utvikler seg raskt og kan levere både mer effektivt på jobb og under trygge omstendigheter etter kort tid. Jobbferdigheter og språkferdigheter utvikles simultant.

Spesialtilpasset for din merkevare og firmaprofil

Capeesh kan leveres med firmaets profil, inkludert logo, bilder og en velkomsthilsen.

Det er til og med mulig å tilføre bilder og stemmefiler rett fra arbeidsplassen og inn i rollespillene, dersom du ønsker det. Dette gjør vi uten noen ekstra kostnad.

Reduser HMS-risiko 

Hvis du ønsker hjelp med å trene opp minoritetsspråklige ansatte i HMS og arbeidsmiljølov, så viser vi deg gjerne hvordan dette kan gjøres effektivt!

Vi hører det hele tiden: Mange arbeidsulykker fører med seg store kostnader og viser seg å stamme fra misforståelser eller kommunikasjonsproblem.

I frykt for å miste ansikt, så tør ikke ansatte å innrømme at de ‘ikke forstår’ og gjør dermed sitt beste for å redde inn situasjonen, med håp om at de tok riktig avgjørelse, men uten å sikkert vite hva som er rett.

Disse arbeidsulykkene kan bli dyrt for bedriften dersom noe kritisk skjer, om enn bare én gang. Likevel kan de enkelt unngås ved å sikre at alle ansatte, uansett bakgrunn og språkferdigheter, forstår hvordan de utfører oppgavene og kommuniserer effektivt.

Når vi leverer et Capeesh HMS-kurs, setter vi oss ned med deg som leder og identifiserer hvilke områder av dine ansattes roller som har størst innflytelse på helse, miljø og sikkerhet. Basert på denne informasjonen lager vi enkle, spillbaserte simuleringer av scenario på arbeidsplassen og sørger for at de ansatte vet hva de skal gjøre i en gitt situasjon og at de forstår språket de trenger for å trygt kommunisere med kollegene sine.

Vi viser mer enn gjerne hvordan dette vil se ut for ditt selskap. Book en gratis demo nå ved å klikke på lenken under og oppdag hvordan du enkelt kan spare penger og sikre et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø.

Komplette språkøvelser for alle ferdighetsnivå

I tillegg til dine skredderydde og arbeidsrettede språkkurs, så leverer vi også komplette læreverk i både tysk og engelsk, for alle ferdighetsnivå, fra nybegynner-øvelser tuil avansert nivå. Dine ansatte kan dermed benytte seg av kursene våre for å lære seg et helt nytt språk bra bunnen av eller for å foredle sine eksisterende ferdigheter.

I tillegg til dine skreddersydde kurs i arbeids- og språktrening, mottar du:

 • Hundrevis av timer med språktrening
 • Øvelser som er tilpasset nybegynnere såvel som de som ønsker å styrke sine ferdigheter
 • Tren på samtaler og styrk dine lese-, lytte-, skrive- og uttaleferdigheter
 • En spillbasert opplevelse som de ansatte elsker

Full rapportering over progresjon, på ansattnivå og organisasjonsnivå

Vi leverer full rapportering som viser kan benyttes til å følge opp den enkelte ansatte, men også større grupper og organisasjoner. Rapporteringen du mottar fra oss inkluderer:

 • Oversikt over ansatte som aktivt trener med appen og tid brukt inne i appen sist uke, fire siste uker og siden oppstarte 
 • Kurs de ansatte har trent på, gjennomført og mestret
 • Språk de ansatte har lært
 • Når og hvor ofte de ansatte bruker Capeesh

I dialog med deg så sørger vi for at du mottar den rapporteringen du trenger i tråd med organisasjonens KPIer.

En prisvinnende spillbasert opplevelse

Våre brukere elsker hvordan appen er gjennomboret av spillelementer og fortsetter å komme tilbake for å oppnå en perfekt score.
Capeesh-øvelsene er tilgjengelig i den prisvinnende appen Capeesh. Hvert kurs og øvelse er tilpasset profilen og merkevaren til din organisasjon.

Iselin Aske

NAV Ulsteinvis - Kandidatene hennes trener på norsk arbeidsspråk.

Det som er så spesielt med Capeesh er at vår språkskole kan motta skreddersydd og spillbasert norskopplæring basert på vårt eget undervisningsopplegg! Og så er det så gøy! Elevene trener helt på egenhånd og trives med å lære selvstendig!

Winner European Union Smart Learning 2017

Winner for helping language minorities speak Norwegian

Winner - Norway 2019

Creative Cup winner for Norwegian language learning app

Winner - Norway 2019