Lær nynorsk med Capeesh Tom January 19, 2023

Nynorskkurset som får elevane gjennom skulen og ut i jobb 🥳 👏🏼 💯
- Verdas første digitale nynorskkurs med uttaletrening og nynorsk stemmegjenkjenning!

BILETE: Viser skjermbiletet av vårt rykende ferske nynorskkurs som er å finne i Capeesh appen.

Mange lærarar seiar det er utfordrande å gjennomføre undervisning på norsk i klasserom med stor del minoritetsspråklege. I tilfelle der elevane snakkar sitt eige morsmål godt, men har svake norskkunnskapar, blir det vanskeleg å henge med i undervisninga. Og det er vanskeleg for læraren å gi ei skreddarsydd oppfølging av kvar enkelt elev.

Sidan 2017 har Capeesh samarbeidd med norske kommunar og fylkeskommunar for å utvikle ein effektiv og inkluderande språkopplæring som gir resultat. I samarbeid med verdsleiande leverandørar av digital språkopplæring leverer me prisvinnande språkkurs i kombinasjon med arbeidsretta kurs til norske skular.

Med Capeesh-appen kan elevane:

BILETE: Skjermbiletet av macbook viser Capeesh-Panelet. Capeesh-appen er tilgjengeleg både i AppStore og GooglePlay for smarttelefon og nettbrett.

Spillbasert språkopplæring med instruksjonar på eleven sitt eige morsmål 🇵🇱 🇸🇴 🇩🇪 🇦🇪 🇪🇷 🇱🇹 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇷🇴 🇺🇦 🇸🇾

Capeesh er bygd av språklærarar, speleutviklarar, omsetjarar og ekspertar i kunstig intelligens som meiner at skreddarsydd språktrening bør vere tilgjengeleg for alle, same kva språk ein snakkar.

Alle øvingane våre er kategoriserte etter det felles europeiske rammeverket for språk, og Capeesh kan gi elevane nivåbasert opplæring frå A1 til B2. Med Capeesh-appen får elevane både lytte-, uttale-, skrive- og lesetrening, og med spelebasert tilnærming motiverer Capeesh elevane til å leike med språket og bruke språket aktivt.

Capeesh legg stadig til nye kurs tilpassa undervisninga, og legg raskt til nye kurs ved førespurnad slik at appen alltid er oppdatert og i tråd med pensum.

"Han stod fram som ein heilt annan person og viste mykje betre forståing. Eg høyrer at dei som trenar jamleg med Capeesh raskt blir betre i norsk. Me får gode tilbakemeldingar frå elevane som bruker Capeesh"
ROGER THUNBERG
NAV Holmestrand

Guide til effektiv læring
Lær språket som er relevant for deg, din jobb og din kvardag!

Lær språket som trengst🔥

300 +

Leksjonar
Våre språkleksjonar er tilpassa alle nivå, frå komplette nybegynnarar til elevar som ønskjer ei ekstra utfordring eller å friske opp kunnskapane sine.

9000 +

Øvingar

Språkkursa levert av Capeesh er utforma av språkekspertar og tilpassa eleven sitt eige morsmål.

200 +

Timar innhald

Kursa våre er utforma for å enkelt passe inn i undervisning og praksis, med underhaldande øvingar levert i form av korte og effektive mikro-øvingar.

Capeesh støtter over 30 + morsmål og alfabet 🎯

Flag of Germany
Tysk
Flag of egypt
Arabisk
Flag of Pakistan
Urdu
Flag of Eritrea
Tigrinja
Flag of Italy
Italiensk
Flag of Lithuania
Litauisk
Flag of China
Kinesisk
Flag of Poland
Polsk
Flag of Romania
Rumensk
Flag of Iran
Persisk
Flag of France
Fransk
Flag of brazil
Portugisisk
Flag of Afghanistan
Dari
ukraine
Ukrainsk
united-states-of-america (1)
Engelsk

Ukrainske flyktninger har på 10 veker trent til saman 22 560 minutter i Capeesh 🔄

Kor mange ukrainske flyktningar kjem til din kommune?

Våre språkkurs 🧭

NORSKKURS

Grunnleggande norskopplæring for minoritetsspråklege elevar i skulen

ENGELSKKURS

Komplette engelskkurs frå A1 til C1-nivå for elevar i grunnskule og VGS

TYSKKURS

Komplette tyskkurs frå A1 til C1-nivå for elevar i grunnskule og VGS

logo-viken-fylkeskommune
logo-vestland-opplæeringskontor
logo-agder-fylkeskommune
logo-nav
logo-velle-utvikling

Elevar i AMO-program trener i gjennomsnitt 433 minutt i Capeesh ⏰

Se videoen med Mirvan fra Syria som kom til Noreg og lærte seg norsk på under 9 månader ved hjelp av Capeesh.

LES OGSÅ: Skreddersydd trening i arbeidsspråk og norsk arbeidsliv for minoritetsspråklige kursdeltakere

BILETE: Ein elev spelar kurset “Vegen til arbeid” med instruksjonar på Arabisk

Guide til effektiv læring
Lær språket som er relevant for deg, din jobb og din hverdag!

Les våre case studies og se hvordan Capeesh brukes i modulbasert opplæring og AMO-kurs!🚦

Universell utforming 🪐

Vi har i fleire år jobba med å styrke kompetanse innan universell utforming av digitale produkt for språk og arbeidstrening tilpassa minoritetsspråklege kandidatar. For å sikre at den digitale opplæringa kan brukast av så mange som mogleg har me teke fleire grep. For det første har me utvida omgrepet ‘universell utforming’ til å ikkje berre inkludere kandidatar med nedsett funksjonsevne, men òg inkludere kandidatar der språk er ei hindring for å kunne ta i bruk nye digitale løysingar.

Å tilpasse spelebasert språkopplæring til å kunne instruere på arabisk er utfordrande fordi teknologien må handtere ulike leseretningar samtidig. For å gjere tekst leseleg må ein òg sørge for at fontane ein bruker gjer teksten leseleg i programvara. Dette har eg samarbeidd med Capeesh om å få til over lengre tid og eg er stolt av at Capeesh no kan levere opplæring med tilpassing til språk som arabisk og farsi.

Hasan, Utvikler
Vi har sikra at opplæringa vår er tilgjengeleg på digitale flater som i høgaste grad vert tekne i bruk av målgruppa og som gjer det enkelt å komme i gong med Capeesh for skulane. Me har òg tilpassa opplæringa til ei rekkje ulike alfabet og morsmål slik at elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn får opplæring på eit språk som dei sjølv forstår. Og me har òg gjort ei rekkje grep for å sørge for at opplæringa kan takast i bruk av elevar med ulike funksjonsnedsetjingar.
logo-viken-fylkeskommune
logo-vestland-opplæeringskontor
logo-agder-fylkeskommune
logo-nav
logo-velle-utvikling

Verdsatt av våre kunder 🙌🏼