Priser Tom August 12, 2022

Spillbasert opplæring. Skreddersydd.

For arbeidsplassen – For skolen – For minoritetsspråklige

Starter på

Nok 97 /mnd

Faktureres årlig
 • Fritt antall lisener
 • A1 - C1 Engelskkurs
 • Business Engelskkurs
 • + 30 morsmål
Starter på

Nok 4 166 /mnd

Faktureres årlig
 • Spillbaserte Kurs
 • 10 Leskjoner
 • 20 - 30 Øvelser
 • 6 - 9 min Leksjoner
Starter på

Nok 77 /mnd

Faktureres årlig
 • A1 - A2 Norskkurs
 • 4 Kurs for yrkesfag
 • Admin portal
 • + 30 morsmål
PÅ ARBEIDSPLASSEN

Fleksible og forutsigbare prisplaner

Læreren din står ikke lengre foran i et klasserom og peker på tavla – den ligger i “lomma di”, og det er du som peker på den.

Capeesh kombinerer spillteknologi med kunstig intelligens for å levere arbeidsopplæring  språktrening som er ulikt noe du har sett før. 

Nok 97 /mnd

Faktureres 1 164/år
 • +30 Morsmål
 • A1 - A2 Norskkurs
 • A1 - C1 Engelskkurs
 • Business engelskkurs
Starter på

Nok 4 166 /mnd

Faktureres årlig
 • 10 leksjoner
 • 20 - 30 øvelser
 • 6-9 min leksjoner
 • 90 - 180 min spilltid
SKOLE OG VOKSENOPPLÆRING

Fleksible og forutsigbare prisplaner

Spillbasert norsktrening for minoritetsspråklige elever på skoler, yrkesfag og voksenopplæringen

 • Lese-, skrive-, lytte- og uttaletrening i norsk språk oversatt til elevens eget morsmål

 • Taleopplesing av norske ord og setninger

 • Måler elevens progresjon ved bruk av spaced repetition

Nok 97 /mnd

Faktureres 1 164/år
 • per lisens
 • A1 - A2 Norskkurs
 • A1 - C1 Engelskkurs
 • 4 kurs for yrkesfag

Nok 7 760 /mnd

Faktureres 93 120/år
 • 100 lisenser
 • A1 - A2 Norskkurs
 • A1 - C1 Engelskkurs
 • 4 kurs for yrkesfag