ENGLISH  |  NORSK

Språkappen som hjelper minoritetsspråklige gjennom skolen og ut i arbeid!

Capeesh er et norsk selskap som tilbyr spillbasert norsktrening for minoritetsspråklige i norsk skole og yrkesfag. Capeesh er bygget slik at alle elever i ethvert klasserom, uansett hvilket morsmål de snakker, får like muligheter til å trene på norsk språk på sin egen smarttelefon.

Vi mener at alle elever i norsk skole burde ha like muligheter til å trene på det norske språket man behøver for å komme seg igjennom skolen og ut i arbeid. Derfor bygger Capeesh en bro mellom språket eleven selv snakker, og det språket eleven trenger for å forstå både pensum på skolen og på en arbeidsplass.

Inkluderende språktrening for elever med ulik bakgrunn

Mange lærere opplever at det er utfordrende å gjennomføre undervisning på norsk i klasserom med en stor andel minoritetsspråk. I tilfeller hvor elevene snakker sitt eget morsmål godt, men er svake i norskkunnskaper, blir det vanskelig å henge med i undervisningen. Og det er vanskelig for læreren å gi en skreddersydd oppfølging av den enkelte elev.

Derfor bygger Capeesh en bro mellom språket eleven selv snakker, og det språket eleven trenger for å forstå både pensum på skolen og på en arbeidsplass. Derfor har vi spesialisert oss på å tilrettelegge språktreningen for en rekke morsmål, slik som tigrinja, arabisk, farsi, amharisk, polsk, litauisk, somalisk, tsjekkisk, russisk, thai, pashto, engelsk, kinesisk, gresk, urdu og mange flere!

Capeesh er en spillbasert app for å trene på norsk språk knyttet til læreplanen og ulike yrkesfag, slik som teknologi- og industriproduksjonsfag, helse og omsorg, fiskeriproduksjon, bygg- og anleggsteknikk. Dette betyr at hver enkelt elev mottar spillbasert norsktrening som er designet for deres eget morsmål, noe som øker både inkludering og motivasjon.

Spilte seg til bedre norsk med Capeesh og fikk jobb

Da den syriske kursdeltakeren fikk avslag på jobb i murerfirma og betongfirma fordi han snakket for dårlig norsk ga NAV Holmestrand tilbud om kurset ‘Veien til arbeid’ og lot han trene på norsken han trengte på arbeidsplassen med spillbaserte Capeesh. Etter noen måneder med ivrig trening hadde han gjort stor progresjon og da han søkte på nytt i samme firma fikk han 100% jobb med meget gode tilbakemeldinger.

Fikk skreddersydd oppfølging med bruk av avansert språkapp
NAV Holmestrand forsto at det her var behov for å kunne tilby arbeidsrettet opplæring sammen med skreddersydd språkopplæring for å hjelpe minoritetsspråklige ut i jobb. Det var da de tok i bruk språktreningsappen Capeesh for å kunne tilby elevene språktrening skreddersydd til kurset ‘Veien til arbeid’ og tilpasset morsmålet elevene selv snakker.

Eleven mistet jobben i murerfirma på grunn av dårlig norsk språk. Han var på intervju med firma i betong-bransjen i midten av mars 2020, men der ble det ikke noe jobbtilbud med begrunnelsen at han var for dårlig i norsk. Han tok i bruk appen Capeesh og deltok på «Veien til arbeid» kurs som blant annet inneholder intervju-trening og ble lagt til i Capeesh. Det ble arrangert nytt intervju med samme firma og denne gangen ble det full klaff. 100% jobb og meget positive tilbakemeldinger fra de som gjennomførte intervjuet. «han fremsto som en helt annen person og viste mye bedre forståelse. Jeg hører at de som trener jevnlig med Capeesh raskt blir bedre i norsk. Vi får gode tilbakemeldinger fra elevene som bruker Capeesh, Roger Thunberg, NAV Holmestrand

«Han fremsto som en helt annen person og viste mye bedre forståelse.  Jeg hører at de som trener jevnlig med Capeesh raskt blir bedre i norsk. Vi får gode tilbakemeldinger fra elevene som bruker Capeesh, Roger Thunberg, NAV Holmestrand

Roger Thunberg

NAV Holmestrand

norsktrening for minoritetsspråklige

Språktrening tilpasset ulike nivå og fag

Capeesh er bygget av språklærere, spillutviklere, oversettere og eksperter i kunstig intelligens som mener at skreddersydd språktrening bør være tilgjengelig for alle, uansett hvilket språk man snakker. 

Alle våre øvelser er kategorisert etter det felles europeiske rammeverket for språk, og Capeesh kan gi elevene nivåbasert opplæring fra A1 til B2.

Med Capeesh-appen får elevene både lytte-, uttale-, skrive- og lesetrening, og med spillbasert tilnærming motiverer Capeesh elevene til å leke med språket og bruke språket aktivt.

Capeesh legger stadig til nye kurs tilpasset undervisningen, og legger raskt til nye kurs ved forespørsel slik at appen alltid er oppdatert og i tråd med pensum.

Arabisk-talende elev 

Jeg fant Capeesh appen spesiell, og hadde god nytte av den. Capeesh var et veldig målrettet program for å lære på daglig basis, og med varsler for ikke å glemme. Nok en gang takk for denne utmerkede appen!

ANNE BRØRS /

lærer ved Trondheim Voksenopplæring

Jeg synes Capeesh er utrolig gøy å bruke i undervisningen i voksenopplæringen. Jeg har selv laget kursene i tematikk som bolig og økonomi, og studentene spiller og lærer språket helt på egenhånd. Det er løsninger som Capeesh som gjør at jeg gruer meg til å gå av med pensjon, for da vil jeg ikke lenger ha tilgang til disse fantastiske verktøyene! 

Individuelt tilpasset vanskelighetsgrad

Capeesh skreddersyr automatisk vanskelighetsgraden til språkkursene til den individuelle elevens ferdigheter, slik at de alltid blir utfordret på riktig nivå.

Omvendt undervisning, hjemmelekse eller bare for moro!

Lærere elsker å bruke Capeesh i klasserommet både som et avbrekk for å trene på språket man trenger for å forstå pensum, som hjemmelekse, eller for å sørge for individuell oppfølging av den enkelte elev. Vi ser at elevene spiller Capeesh på daglig basis, både tidlig morgen og sent på kveld.

språktrening for elever med ulik bakgrunn

Iselin Aske

CEO, Abdi&Aske

Det som er så spesielt med Capeesh er at språkskolen vår kan få skreddersydde og spillbaserte norskkurs basert på vårt eget opplæringsmateriale. Og så er det skikkelig gøy! Elevene trener helt på egenhånd og de liker å kunne trene selvstendig!


Følg med på elevenes utvikling og motta full support fra Capeesh

Med Capeesh mottar skolen full rapportering og oppfølging fra Capeesh for å kunne måle fremgangen til elevene, gjennomføring av kurs og læreplanmål samt tid brukt inne i appen. Vi tilbyr brukerstøtte både over telefon, video og epost.

norskopplæring for innvandrere

Andrea Nogva

CEO of InnovArena

Vi bruker Capeesh for å tilrettelegge tilgangen til kvalifisert arbeidskraft.  «Dette hjelper oss å nå
vekstmålene i hele havindustrien» - Andrea Nogva, CEO i InnovArena. Deres ansatte bruker Capeesh for å lære seg norsk på arbeidsplassen.
norskopplæring

Hva inneholder Capeesh?

  • En nydelig og spillbasert språklæringsverktøy
  • Norskkurs med støtte for 28 morsmål
  • Språkkurs knyttet til læreplanen og ulike yrkesfag
  • Utviklet i Norge av erfarne pedagoger, språkeksperter og spilldesignere
  • Morsomme og interaktive app-utfordringer
  • A1-B2-kurspakke
  • Detaljerte framgangsrapporter for alle elever
  • Full opplæring av lærere
  • Kundestøtte på e-post og telefon
norskkurs
spillbaserte norskkurs

Winner Smart Learning 2017

Norskkurs med støtte for 28 morsmål

Winner - Norway 2019

spillbasert norsktrening for minoritetsspråklige i norsk skole

Winner - Norway 2019