Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren Øystein N. Øksenvåg April 4, 2022

Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1763 (2021-2022)
Innlevert: 01.04.2022
Sendt: 04.04.2022
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Til behandling

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden vurdere å bidra finansielt til at det etableres digitale språkkurs for språkopplæring rettet mot ukrainske flyktninger gjennom samarbeid med norske, private aktører?

Begrunnelse

Det utvikles stadig bedre digitale språkkurs som kan brukes til å bygge bro mellom språktrening og arbeidstrening, og disse kan bidra til at flyktninger kan lære seg språket i de landene de oppholder seg i. Det Trondheim-baserte selskapet Capeesh tilbyr for eksempel internasjonal språkkurs innen engelsk, tysk og polsk med ukrainske oversettelser, med mål om å tilby disse gratis til alle flyktninger i Europa. Tilsammen er dette over 250 000 øvelser m.m. som blir tilgjengelig.

Det Trondheim-baserte selskapet Capeesh tilbyr for eksempel internasjonal språkkurs innen engelsk, tysk og polsk med ukrainske oversettelser, med mål om å tilby disse gratis til alle flyktninger i Europa.

ABID RAJA

Dette gjør dem til den eneste aktøren i verden som tilbyr skreddersydd digital språktrening tilpasset ukrainsk gratis for flyktninger. For å kunne tilby dette har samarbeidspartneren Babbel, med støtte fra politisk hold i Tyskland, dekket oversettelsene til Ukrainsk.

Oversettelsesselskapet Transperfect har gått med på å levere de ukrainske oversettelsene til kostpris for å bidra i krisen. Oversettelsesselskapene har mulighet til å levere ukrainske oversettelser til norske kurs også, dersom det kommer finansiell støtte til å betale oversetterne i Ukraina. Dette kan bidra til å tilby alle aktører innen voksenopplæring og utdanningsinstitusjoner å få språkkurs for ukrainske flyktninger, slik at alle med ukrainsk morsmål får gratis tilgang til å lære norsk, engelsk, tysk og polsk. Dette vil i så fall innebære at inntil 500 000 ukrainske flyktninger i Norge kan få digitale språkkurs i løpet av noen få uker.

Kilde: Stortinget.no