Utenlandske arbeidstakere skal lære norsk med egen app Øystein N. Øksenvåg May 28, 2021

Utenlandske arbeidstakere skal lære norsk med egen app

I Norsk Kylling jobber det 300 ansatte som snakker flytende polsk, slovakisk og litauisk, men ikke mye norsk. Nå skal de ansatte få opplæring i jobbspråk med appen Capeesh.

Norsk Kylling på Støren i Midtre Gauldal og språkappen Capeesh skriver i en felles pressemelding at språkutfordringer førte til at kyllingbedriften i 2020 hadde stor bruk av tolketjenester.

Nå vil Norsk Kylling gi de ansatte skreddersydd opplæring i jobbspråk og arbeidsmiljø via en app. For å få til dette har de inngått et samarbeid med norske Capeesh. Det er bygget opp en helt ny maskinpark som våren 2021 tas i bruk av minoritetsspråklige ansatte i Norsk Kylling.

Trener på dialekter

Appen vil styrke ansattes opplæring, samtidig som de får trene på norsk.

- En selvfølgelig del av dette er HMS, arbeidsmiljø og kompetansebygging, og nettopp språket er et viktig verktøy for å involvere hele organisasjonen i dette arbeidet

Kristine Lund, Norsk Kylling

– Norsk Kylling skal bli best på det vi gjør, og det er derfor en klar fordel at alle sammen kan snakke sammen om hvordan vi kan bli best. En selvfølgelig del av dette er HMS, arbeidsmiljø og kompetansebygging, og nettopp språket er et viktig verktøy for å involvere hele organisasjonen i dette arbeidet, sier Kristine Lund som er HR-rådgiver i Norsk Kylling.

Et eksempel på hvordan de ansatte skal bruke appen, er at de øver på å ringe inn til leder og få hjelp når de er syke.

– Her involverer vi avdelingslederne, og sørger for at de ansatte treffer kjente fjes inne i appen og får muligheten til å trene på ulike norske dialekter i reelle scenario, sier Lund.

Bedrer arbeidsmiljøet

Ifølge Norsk Kylling forstår de fleste ansatte grunnleggende norsk, men å navigere i bedriftsintern opplæring, arbeidsrett og ansattplikter er av og til krevende. Dette kan skape misforståelser, og være en belastning for både arbeidsgiver og de ansatte.

– Vi ser allerede store fordeler ved å ta i bruk Capeesh. De ansatte er motiverte og trener på egen hånd. Gode språkferdigheter bedrer arbeidsmiljøet, bygger kultur og skaper mer engasjerte ansatte, sier Gøril Kvernmo, organisasjonsdirektør i Norsk Kylling.

Siden januar har ansatte i Norsk Kylling trent med Capeesh i til sammen 110 timer og løst 15 380 oppgaver inne i språkappen. Her har de fått skreddersydd språktrening tilpasset eget morsmål.

Vil fjerne tolken

– Vi opplever at dette også skaper også et bedre arbeidsmiljø. Det er enklere å være en god kollega dersom man snakker et språk som begge forstår. Dette forenkler daglig oppfølging mellom leder og ansatt i daglig dialog, oppfølging og medarbeidersamtaler, og bidrar til at vi ikke trenger tolk. Samtalene blir helt klart bedre når man ikke behøver å gå via en tredjeperson, sier Lund.

Språkappen Capeesh er utviklet av det norske selskapet med samme navn og bruker en egenutviklet maskin-intelligens og spill til å skreddersy språkopplæringen til arbeidsplassen.

– Målet vårt er å endre prosessene for hvordan selskap rekrutterer og gir opplæring til minoritetsspråklige ansatte. Vi tilpasser innholdet i språktreningen til enhver industri og tilpasse alle øvelser til morsmålet brukeren selv snakker. Dette er en skreddersøm og skalerbarhet som selskapene aldri før har hatt tilgang til, sier Marie Jacobsen Lauvås, daglig leder i Capeesh.

I pressemeldingen kommenterer Vigdis Harsvik, regiondirektør i Innovasjon Norge Trøndelag, at dette er et godt eksempel på hvordan en liten, relativt nyoppstartet, teknologibedrift kan samarbeide med en tradisjonell industribedrift.

– Når samarbeidet i tillegg bidrar til en bedre integrasjon av utenlandske arbeidstagere, så er dette en vinn-vinn-situasjon, sier Harsvik.

KILDE: mn24.no