Skip to main content

Helse og oppvekstfag

Lær yrkesnorsk for helse og oppvekstfag. Lær faguttrykk, viktige begreper og definisjoner, HMS, kommunikasjon og samhandling. Alle våre kurs har støtte for 35 språk.

Helse og omsorg

1. Helse og omsorg 11. Helse og omsorg 1

2. Helse og omsorg 22. Helse og omsorg 2

3. helse og omsorg 33. Helse og omsorg 3

4. Helse og omsorg 44. Helse og omsorg 4

Helsebegreper

1. Psykisk og fysisk helse 11. Psykisk og fysisk helse 1

2. Psykisk og fysisk helse 22. Psykisk og fysisk helse 2

3. Aktiviteter3.Aktiviteter

4. Kosthold 14. Kosthold 1

5. Kosthold 25. Kosthold 2

6. Hygieniske prinsipper 16. Hygieniske prinsipper 1

2. Hygieniske prinsipper 27. Hygieniske prinsipper 2 

8. Førstehjelp 18. Førstehjelp 1

9. Førstehjelp 29. Førstehjelp 2

Helsefremmende arbeid

1. Selvfølelse1. Selvfølelse

2. Helse2. Helse

3. Kosthold3. Kosthold

4. Hjerte- og karsykdommer4. Hjerte- og karsykdommer

5. Smittekontroll5. Smittekontroll

Apotek

Screenshot 2024-03-21 at 13.39.451. Hudpleie og helse

Screenshot 2024-03-21 at 13.39.572. Kundeservice og markedsføring

Skoleassistent

1. Skoleassistent1. Skoleassistent

2. Klasseromsledelse2. I klasserommet

3. Spesialpedagogikk3. Spesial-pedagogikk

4. Støtte til elever4. Støtte til elever

Screenshot 2024-03-21 at 13.45.275. Pensum

Barnehageassistent

1. Barnehageassistent yrke og roller1. Assistentens yrke og rolle

2. Barnets utvikling2. Barnets utvikling

3. Aktiviteter og utvikling3. Aktiviteter og læring

4. Barn med spesielle behov4. Barn med spesielle behov

5. SIkkerhet og førstehjelp5. Sikkerhet og førstehjelp

Kommunikasjon og samhandling

1. Kommunikasjon1. Kommunikasjon

2. Ulike former for kommunikasjon2. Ulike former for kommunikasjon

3. Helhetlig menneskesyn3. Helhetlig menneskesyn

Observasjon og dokumentasjon

1. Observasjon1. Observasjon

2. Å observere systematisk 12. Å observere systematisk 1

3. Å observere systematisk 23. Å observere systematisk 2

4. Rapportering og dokumentasjon4. Rapportering og dokumentering

Lær yrkesnorsk for helse- og oppvekstfag

Øystein Nilsen Øksenvåg profile (2)-01

Se vår guide til effektiv læring

Jeg heter Øystein og kommer fra Norge. Jeg snakker flytende norsk, engelsk, kinesisk, ganske bra tysk og litt spansk, italiensk, fransk og russisk, og som alle skandinaver forstår jeg også svensk og dansk.

Jeg har studert på Universitetet i Oslo og Peking University i Beijing, og har jobbet som språklærer i ungdomsskolen og videregående, som rådgiver og høyskolelektor på Nasjonalt senter for Fremmedspråk og som konsulent for Utdanningsdirektoratet. Nå er jeg didaktisk leder i Capeesh og det er jeg som har laget kursene i appen, designet de forskjellige øvelsene, bestemt innhold og mye mer.

Jeg har mye erfaring i både å lære språk selv og å lære bort språk til andre, og jeg har brukt alle mine erfaringer for å legge til rette for effektiv, morsom og relevant språklæring i Capeesh!

Sammen med resten av teamet i Capeesh har jeg laget denne guiden til deg for å gjøre det enda enklere å komme i gang med språklæringen!