Skip to main content

Maritime fag

Lær yrkesnorsk for maritime fag. Lær grunnleggende HMS, om farer og risiko til sjøs, lær om ulike skipstyper og arbeidsoppgaver. Alle våre kurs har instruksjoner, forklaringer, oversettelser og tilbakemeldinger på 35 språk.

Farer og risiko til sjøs

1. SIkkerhet på sjøen1. Sikkerhet på sjøen

2. Nødsituasjoner2. Nødsituasjoner

3. Miljøfare3. Miljøfare

Forskjellige skip

1. Offshore og energi1. Offshore og energi

2. Logistikk og passasjertransport2. Logistikk og passasjertransport

3. Fiskeri, forskning og maritim støtte3. Fiskeri, forskning og maritim støtte

Lær yrkesnorsk for maritime fag

Øystein Nilsen Øksenvåg profile (2)-01

Se vår guide til effektiv læring

Jeg heter Øystein og kommer fra Norge. Jeg snakker flytende norsk, engelsk, kinesisk, ganske bra tysk og litt spansk, italiensk, fransk og russisk, og som alle skandinaver forstår jeg også svensk og dansk.

Jeg har studert på Universitetet i Oslo og Peking University i Beijing, og har jobbet som språklærer i ungdomsskolen og videregående, som rådgiver og høyskolelektor på Nasjonalt senter for Fremmedspråk og som konsulent for Utdanningsdirektoratet. Nå er jeg didaktisk leder i Capeesh og det er jeg som har laget kursene i appen, designet de forskjellige øvelsene, bestemt innhold og mye mer.

Jeg har mye erfaring i både å lære språk selv og å lære bort språk til andre, og jeg har brukt alle mine erfaringer for å legge til rette for effektiv, morsom og relevant språklæring i Capeesh!

Sammen med resten av teamet i Capeesh har jeg laget denne guiden til deg for å gjøre det enda enklere å komme i gang med språklæringen!