Skip to main content

Renholdsoperatør

Lær yrkesnorsk for renholdsoperatøre. Lær grunnleggende HMS, utstyr og rengjøringsmetoder for renholdsbransjen. Alle våre kurs har instruksjoner, forklaringer, oversettelser og tilbakemeldinger på 35 språk.

Renholdsutstyr

1. Vindus- og glassrengjøring1. Vindus- og glassrengjøring

2. Mopper og kluter2. Mopper og kluter

3. Feie- og børsteutsyr3. Feie- og børsteutstyr

4. Annet utstyr4. Annet utstyr

HMS for renholdsoperatører

1. Hygiene og sikkerhet1. Hygiene og Sikkerhet

2. Arbeidsmiljø og ergonomi2. Arbeidsmiljø og Ergonomi

3. Verneutstyr og sikkerhetsprosedyrer3. Verneutstyr og Sikkerhet

4. Organisk søl4. Organisk søl

5. Yrkessykdommer5. Skader og sykdom

6. Hygiene og vedlikehold6. Hygiene og vedlikehold

Renholdsplanlegging

1. Planleggingsverktøy og målinger1. Planlegging og Målinger

2. Kalkulasjon og beregning2. Kalkulasjon og Beregning

3. Kvalitet og frekvens3. Kvalitet og Frekvens

Renholdsmaskiner

1. Støvsugere og tilbehør1. Støvsugere og tilbehør

2. Polering og skuring2. Polering og Skuring

3. Gulvvask3. Gulvvask

Renholdsmidler

1. Rengjøringsmidler og pH-verdi1. Midler og pH-verdi

2. Rengjøringsmidler og bruksanvisning2. Produkter og bruksanvisning

3. Spesialiserte rengjøringsprodukter3. Spesialiserte Produkter

Observasjon og dokumentasjon

1. Dokumentasjon og observasjon1. Observasjon og dokumentasjon

2. Vurdering og inspeksjon2. Vurdering og inspeksjon

Rengjøring av gulv

1. Rengjøring av tre- og laminatgulv1. Tre- og laminatgulv

2. Rengjøring av tekstil-, gummi og korkgulv2. Tekstil- og gummigulv

3. Rengjøring av stein- og betonggulv3. Stein- og betonggulv

4. Rengjøring av metallgulv4.  Metallgulv

Renholdsmetoder

1. Renholdsrutiner1. Renholdsrutiner

2- Gulvrensing2. Gulvrensing

3. Polering, tekstil og flekkbehandling3. Polering, tekstil og flekker

4. Vinduer, fasade og spesialrengjøring4. Vinduer og fasade

Lær yrkesnorsk for renholdsoperatører

Øystein Nilsen Øksenvåg profile (2)-01

Se vår guide til effektiv læring

Jeg heter Øystein og kommer fra Norge. Jeg snakker flytende norsk, engelsk, kinesisk, ganske bra tysk og litt spansk, italiensk, fransk og russisk, og som alle skandinaver forstår jeg også svensk og dansk.

Jeg har studert på Universitetet i Oslo og Peking University i Beijing, og har jobbet som språklærer i ungdomsskolen og videregående, som rådgiver og høyskolelektor på Nasjonalt senter for Fremmedspråk og som konsulent for Utdanningsdirektoratet. Nå er jeg didaktisk leder i Capeesh og det er jeg som har laget kursene i appen, designet de forskjellige øvelsene, bestemt innhold og mye mer.

Jeg har mye erfaring i både å lære språk selv og å lære bort språk til andre, og jeg har brukt alle mine erfaringer for å legge til rette for effektiv, morsom og relevant språklæring i Capeesh!

Sammen med resten av teamet i Capeesh har jeg laget denne guiden til deg for å gjøre det enda enklere å komme i gang med språklæringen!