Skip to main content

Norskopplæring tilgjengeleg for alle!

Lær nynorsk i Capeesh-appen med korte leksjonar som fokuserer på uttale og ekte samtalar fra kvardagen. Alle våre kurs har støtte for 35 språk.

Nybegynnar 1 (A1)

1. Velkommen!-011. Velkommen

Hei og hallo-012. Hei og hallo!

Snakker du norsk-013. Snakkar du norsk?

Repetisjon-014. Repetisjon!

Introduser deg selv-015. Introduser deg sjølv!

Spør noen om å introdusere seg selv-016. Fleire introduksjonar

Personlige pronomen-017. Personlege pronomen

Mer repetisjon-018. Meir repetisjon!

Artikler og substantiv-019. Artikler og substantiv

Flere personlige pronomen-0110. Fleire personlege pronomen

Tell til ti-0111. Tell til 10!

ENda mer repetisjon-0112. Enda meir repetisjon!

Snakk med Lin-0113. Snakk med Lin

Nybegynnar 2 (A1)

Verb-011. Verb

Personer-012. Personar

Mer om verb-013. Meir om verb

Repetisjon!-014. Repetisjon!

Spørreord-015. Spørjeord

Bestemt for av substantiv-016. Bestemd form av substantiv

Negasjon-017. Negasjon

Mer repetisjon!-018. Meir repetisjon!

Når du ikke forstår-019. Når du ikkje forstår

Adjektiv-0110. Adjektiv

Tilstand og behov-0111. Tilstand og behov

Enda mer repetisjon-0112. Enda meir repetisjon!

Snakk mer med Lin-0113. Snakk meir med Lin!

Nybegynnar 3 (A1)

Dagene i uka-011. Dagane i veka

Tidsuttrykk-012. Tidsuttrykk

Følelser-013. Kjensler

Repetisjon!!-014. Repetisjon!

Sanser-015. Sansar

Hjelpeverb-016. Hjelpeverb

Drikke-017. Drikke

Mer repetisjon!(3)-018. Meir repetisjon!

Mat og måltider-019. Mat og måltid

Familie-0110. Familie

Venner og familie-0111. Venar og aktivitetar

Enda mer repetisjon(2)-0112. Enda meir repetisjon!

Snakk enda mer med Lin (3)-0113. Snakk enda meir med Lin!

Lær språket med rik variasjon av øvingar

Begynnar 1 (A2)

1. Velkommen! (B)-011. Velkommen!

Min og din-012. Min og din

Snakk med Ron om min og din-013. Snakk med Ron om "min" og "din"

Å uttrykke meninger-014. Å uttrykke meiningar

Flere meninger-015. Fleire meninger

Repetisjon (B)-016. Repetisjon

Snakk med Ron om meninger-017. Snakk med Ron om meiningar

klokke8. Tid

Snakk med Ron om tid-019. Snakk med Ron om tid

Ordet som-0110. Ordet "som"

Mer repetisjon (B)-0111. Meir repetisjon!

Snakk med Ron om ordet som-0112. Snakk med Ron om ordet "som"

Begynnar 2 (A2)

Gamle bilder1. Fortid

Gammelt hus2. Snakk med Ron om fortid

Farger-013. Fargar

Repetisjon (b2)-014. Repetisjon!

Å snakke om fritid-015. Å snakke om fritid

Å snakke med Ron om fritid - rollespill-016. Snakk med Ron om fritid

Hva er klokka?-017. Kva er klokka?

Mer repetisjon(b2)-018. Meir repetisjon!

Krystallkule9. Framtid

Snakk med Ron om fremtid-0110. Snakk med Ron om framtid

Når du er syk-0111. Når du er sjuk

Enda mer repetisjon (B2)-0112. Enda meir repetisjon!

Snakk med Ron om å være syk-0113. Snakk med Ron om å vere sjuk

Begynnar 3 (A2)

Sammenligning-011. Samanlikning

Snakk med Ron om det å sammenligne-012. Snakk med Ron om det å samanlikne

Klær-013. Klede

Repetisjon (B3)-014. Repetisjon!

Konkunjksjoner-015. Konjunksjonar

Preposisjoner-016. Preposisjonar

Snakk med Ron om preposisjoner-017. Snakk med Ron om preposisjonar

Mer repetisjon(b3)-018. Meir repetisjon!

Ord for mengder-019. Ord for mengder

Utvidet familie-0110. Utvida familie

adjektiver-0111. Adjektiv

Enda mer repetisjon(b3)-0112. Enda meir repetisjon!

Snakk med Ron om adjektiver-0113. Snakk med Ron om adjektiv

Få raske resultat med ein metode som fungerer

Vidarekomne (B1-B2)

1. Velkommen! (V1)-011. Velkommen til norsk for vidarekomne

Hobbyer og interesser-012. Hobbyar og interesser

Snakk med Lin om hobbyer og interesser-013. Snakk med Lin om hobbyar

Repetisjon (v1)-014. Repetisjon!

Følelser(v1)-015. Kjensler

Mat og handling-016. Mat og handling

I butikken-017. I butikken

Mer repetisjon!(v1)-018. Meir repetisjon!

En vanlig dag-019. Ein vanleg dag

Været-0110. Veret

Ord i en diskusjon-0111. Ord og uttrykk i ein diskusjon

Enda mer repetisjon(v1)-0112. Enda meir repetisjon!

Diskuter med Lin(v1)-0112. Diskuter med Lin

Snakk med virtuelle samtalepartnarar i vår prisbelønte læringsapp

Øystein Nilsen Øksenvåg profile (2)-01

Se vår guide til effektiv læring

Hei! Jeg heter Øystein N. Øksenvåg og kommer fra Norge. Jeg snakker flytende norsk, engelsk, kinesisk, ganske bra tysk og litt spansk, italiensk, fransk og russisk, og som alle skandinaver forstår jeg også svensk og dansk.

Jeg har studert på Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge og Peking University i Beijing, og har jobbet som språklærer i ungdomsskolen og videregående, som rådgiver og høyskolelektor på Nasjonalt senter for Fremmedspråk og som konsulent for Utdanningsdirektoratet. Nå er jeg didaktisk leder i Capeesh og det er jeg som har laget kursene i appen, designet de forskjellige øvelsene, bestemt innhold og mye mer.

Jeg har mye erfaring i både å lære språk selv og å lære bort språk til andre, og jeg har brukt alle mine erfaringer for å legge til rette for effektiv, morsom og relevant språklæring i Capeesh!

Sammen med resten av teamet i Capeesh har jeg laget denne guiden til deg for å gjøre det enda enklere å komme i gang med læringen!