Skip to main content

Teknologi og industrifag

Lær yrkesnorsk for teknologi og industrifag. Lær faguttrykk, viktige begreper og definisjoner, HMS, materialer, metoder og prosesser. Alle våre kurs har støtte for 35 språk.

Helse, miljø og sikkerhet

1. Arbeidssikkerhet 11. Arbeid og sikkerhet 1

2. Arbeidssikkerhet 22. Arbeid os sikkerhet 2

3. Personlig verneutstyr3. Personlig verneutsyr

4. Helse og førstehjelp4. Helse og førstehjelp

Screenshot 2024-03-22 at 10.56.265. Regelverk og organisasjon

Materialer, kjemikalier og gasser

1. Metaller1. Metaller

2. Gasser2. Gasser

3. Legeringer3. Legeringer

4. Materialer og kjemikalier4. Materialer og kjemikalier

Metoder og prosesser

1. Arbeid med materialer1. Arbeid med materialer

2. Montering og demontering2. Montering og demontering

3. Sveiseteknikker og overflatebehandling3. Sveiseteknikker og overflater

4. Vedlikehold, håndtering og transport4. Vedlikehold og transport

Lær yrkesnorsk for teknologi og industrifag

Øystein Nilsen Øksenvåg profile (2)-01

Se vår guide til effektiv læring

Jeg heter Øystein og kommer fra Norge. Jeg snakker flytende norsk, engelsk, kinesisk, ganske bra tysk og litt spansk, italiensk, fransk og russisk, og som alle skandinaver forstår jeg også svensk og dansk.

Jeg har studert på Universitetet i Oslo og Peking University i Beijing, og har jobbet som språklærer i ungdomsskolen og videregående, som rådgiver og høyskolelektor på Nasjonalt senter for Fremmedspråk og som konsulent for Utdanningsdirektoratet. Nå er jeg didaktisk leder i Capeesh og det er jeg som har laget kursene i appen, designet de forskjellige øvelsene, bestemt innhold og mye mer.

Jeg har mye erfaring i både å lære språk selv og å lære bort språk til andre, og jeg har brukt alle mine erfaringer for å legge til rette for effektiv, morsom og relevant språklæring i Capeesh!

Sammen med resten av teamet i Capeesh har jeg laget denne guiden til deg for å gjøre det enda enklere å komme i gang med språklæringen!