Skip to main content

Tilgjengelighetserklæring

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er anbefalinger for hvordan digitalt innhold kan gjøres mer tilgjengelig, for eksempel for personer med dårlig syn eller begrenset bevegelighet. Retningslinjene i WCAG inkluderer både datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. WCAG 2.0 ble vedtatt i 2008 av World Wide Web Consortium (W3C), som er en organisasjon som ble startet i oktober 1994. Organisasjonens hovedmål er å utvikle protokoller og standarder for teknologien som brukes på internettet. I 2013 ble forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (ekstern lenke) vedtatt i Norge. For nettløsninger gjelder suksesskriteriene i WCAG 2.0 (ekstern lenke).

Tilsyn for universell utforming av IKT i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskriften.

Capeesh sitt mål er at alle skal ha like muligheter til å bruke våre produkter, og vi jobber for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (ekstern lenke).

Målsetning for tilgjengelighet:

Vårt mål er at våre nett- og app-løsninger til enhver tid skal tilfredsstille minst AA-krav i tilgjengelighetsstandarden WCAG 2.1.


Vi skal:

 • Ha et klart og tydelig språk.
 • Opprettholde og videreutvikle en tilgjengelig nettside, læringsapp og web-basert læringsplattform.
 • Se til at nettstedet og læringsappen oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.2.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer. Capeesh.com bygger på Hubspot og deres tilgjengelighetserklæring.
 • Tilpasse vår læringsapp til å støtte mer enn 35 språk, noe ikke foreligger som krav i WCAG 2.2 foreløpig.

Denne erklæringen gjelder følgende nettsteder og apper:

 • capeesh.com
 • dashboard
 • Capeesh Learning (App Store & Google Play)

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil og retter kontinuerlig opp disse.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Våre nettsider (capeesh.com og dashboard) samt appen Capeesh Learning  er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten på nettsidene våre i nettleseren din.
 • Våre nettsider oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder på vår nettside capeesh.com har alt-tagg.
 • Vår læringsapp Capeesh Learning (App Store & Google Play) har oversettelser, app språk og instruksjoner på 35 språk.
 • Vi legger til språkstøtte i appen Capeesh Learning kontinuerlig ved behov.

Dette jobber vi med:

I 2024 prioriterer vi å tilfredsstille kravene i WCAG 2.1 (2.2) i læringsappen Capeesh Learning. I tillegg skal vi holde capeesh.com, læringsappen og forfatterverktøyet oppdatert i henhold til nye og endrede krav i WCAG-standarden (2.2).

Prioriterte områder på Capeesh Learning (App Store & Google Play):

 • Arbeid er i gang med å gå over designprofil for å øke kontrast og legge til flere muligheter for innstillinger
  • Ny designprofil skal optimaliseres for å tilby enkle muligheter for forstørrelse av skrift, velge høykontrast og detaljerte instillinger for lyder og lydeffekter
 • Grensesnittet i appen (UX/UI) skal optimaliseres for å muliggjøre forstørring av tekst til inntil 200%-400%. 
 • Appens UAP plugin integrasjon skal oppdateres og testes for å sikre tilgjengeliggjøring av appen for skjermlesere og alternative navigeringsmetoder. 
  • Vi skal sikre at det er mulig å lese opp alt innhold med skjermlesere
  • Vi skal gjøre det enkelt å navigere Capeesh Learning App med skjermlesere og andre hjelpemidler
 • Opplesning og navigering vil kunne skje på inntil 35 ulike språk.
 • Appen Capeesh Learning skal gjøres tilgjengelig i browser for å optimalisere læringsopplevelsen ved bruk av tastatur og andre hjelpemidler

 

Gi oss en tilbakemelding!

 • Noe som ikke fungerer som det skal?
 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av capeesh.com, dashboard eller læringsappen vår Capeesh Learning? Kontakt oss gjerne på e-post: post@capeesh.com.