Skip to main content

Personvernerklæring for sluttbrukere


Bruk av appen innebærer at ulike typer personopplysninger behandles til ulike formål. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte refererer til en naturlig levende person, for eksempel navn og epost.

Capeesh kan samle inn følgende informasjon, inkludert personopplysninger om deg, "datasubjektet";

Registrering av brukerdata: Når du oppretter en brukerkonto hos Capeesh og når du bruker appen, må du oppgi følgende informasjon; epost-adresse. Vær oppmerksom på at Capeesh ikke er i stand til å tilby full bruk av appen med mindre denne personopplysningen oppgis.

Bruksinformasjon: Når du bruker appen vil visse data samles inn automatisk. Dette inkluderer (i) informasjon om interaksjonene dine med appen; (ii) detaljer fra informasjon du sender til support; (iii) innhold du legger ut, laster opp og/eller bidrar til tjenesten (dette gjelder kun for brukere av forfatterverktøyet Create); (iv) tekniske data, som kan inkludere enhetens navn, språk og operativsystem. 

Capeesh vil behandle informasjonen beskrevet i avsnittet ovenfor for følgende formål: (a) for å administrere kontoen din (b) for å sende deg varsler eller meldinger via e-post eller på annen måte, inkludert for å gi deg markedsføring av produkter og tjenester og informere deg om oppdateringer av appen eller av avtalen, (c) for å forbedre og utvikle appen eller nye tjenester og produkter og analysere din bruk av appen, (d) for å sikre den tekniske funksjonen til appen og for å overvåke og forhindre bruk av appen i strid med avtalen, (e) for å håndheve avtalen, inkludert for å beskytte rettighetene, eiendommen og sikkerheten til Capeesh og andre personer, og (f) for å oppfylle lovkrav.

Dersom informasjonen ovenfor oppgis så vil Capeesh ikke være i stand til å levere tjenesten i sin helhet.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som et nettsted ber om å plassere på din datamaskin, mobiltelefon eller andre enheter når du besøker et nettsted. En informasjonskapsel kan hjelpe nettstedsleverandøren til å gjenkjenne enheten din neste gang du besøker nettstedet, gi deg tilgang til visse funksjoner på nettstedet og/eller registrere dine surfemønstre. Det finnes andre teknologier som pikselkoder, nettfeil, nettlagring og andre lignende filer og teknologier som kan gjøre det samme som informasjonskapsler. Begrepet "informasjonskapsler" i denne avtalen refererer til informasjonskapsler og alle slike lignende teknologier.

Domenet (nettsiden) capeesh.com bruker følgende informasjonskapsler til følgende formål:

Essensielle operasjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for at Capeesh skal kunne drive tjenesten slik du har bedt om. For eksempel lar de Capeesh gjenkjenne deg og deretter gi deg tjenesten i henhold til dette.

Funksjonelle informasjonskapsler: Capeesh bruker disse informasjonskapslene for å betjene visse funksjoner i tjenesten i tråd med valgene du tar. Disse informasjonskapslene betyr at når du fortsetter å bruke eller kommer tilbake til tjenesten, leveres den slik du tidligere har bedt om, f.eks. huske ditt brukernavn og hvordan du har tilpasset tjenesten.

Tredjeparts informasjonskapsler: Capeesh kan tillate våre partnere å bruke informasjonskapsler på tjenesten til de samme formålene som er identifisert ovenfor. Capeesh kan også bruke tjenesteleverandører som handler på våre vegne for å bruke informasjonskapsler for formålene som er identifisert ovenfor.

De fleste nettlesere lar deg administrere dine preferanser for informasjonskapsler. Du kan stille inn nettleseren din til å nekte informasjonskapsler, eller slette visse informasjonskapsler. Generelt bør du også kunne administrere lignende teknologier ved å bruke nettleserens preferanser.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan dette svekke eller forhindre tjenesten på grunn av dens funksjon.

Mer informasjon om bruk av informasjonskapsler og hvordan du blokkerer dem finner du på: www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu.

GDPR

Hvilke data trenger vi og hvorfor?

Capeesh er den såkalte "kontrolløren" av personopplysningene du gir oss. For å betjene tjenesten vår ber vi deg registrere deg med din e-post, et passord for pålogging og et brukernavn for å vise i spillet.

E-postadressen din vil kun bli brukt til å la deg logge på, og for å gi deg en metode for å gjenopprette et passord hvis det er tapt/glemt. Du kan også melde deg på for å motta nyheter og informasjon om våre kurs, læringsplattform og leksjoner, enten på registreringssiden eller på profilsiden din.

Vi bruker Google Analytics for å spore statistikk over datatrafikk på nettsiden. Vi sender ingen personlig informasjon til Google Analytics.

Vi lagrer ingen stedsdata.

Hvordan beskytter vi dataene dine?

Dine personopplysninger kan bli behandlet av vårt team i Norge med det formål å opprettholde og forbedre tjenesten vår. Den lagres i EU på servere som er hostes av Microsoft Azure, og ingen data vil bli overført utenfor EU.

Vi deler ikke din personlige informasjon med noen tredjepart med mindre det er påkrevd ved lov, eller på annen måte er spesifikt avtalt.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rettigheter til å se, endre eller slette din personlige informasjon fra profilsiden din når som helst. Hvis du støter på problemer eller har en klage, ikke nøl med å kontakte oss på
 contact@capeesh.com

Processing of personal data in general

When using our language learning software Capeesh via our app, we collect and process certain personal data in the framework of the services we deliver.

(here comes the text already written on the “Data Privacy Page”)

Generell behandling av personopplysninger

Når du bruker vår opplæringsprogramvare Capeesh via appen vår, samler vi inn og behandler visse personopplysninger innenfor rammen av tjenestene vi leverer.

(her kommer teksten som allerede er skrevet på "Datapersonvernsiden")

Behandling av personopplysninger ved bruk av Capeesh

Capeesh lar arbeidsgivere (f.eks. gründere, bedrifter, frilansere osv.) gi sine ansatte tilgang til Capeesh, slik at de kan tilegne seg eller forbedre språkkunnskaper og andre kunnskaper for profesjonelle formål. For dette formålet inngår arbeidsgiver en kontrakt med oss ​​som "kunde". Hvis arbeidsgiveren din gir deg tilgang til Capeesh slik at du kan ta del i et Capeesh-kurs for profesjonelle opplæringsformål, vil vi dele innsyn i informasjon om din bruk av programvaren og om dine prestasjoner til din arbeidsgiver. Informasjon som deles til din arbeidsgiver er (i) informasjon om hvilke kurs du har bestått, og (ii) hvor mye tid du har tilbragt i appen. Arbeidsgiver mottar også aggregert og anonymisert statistikk over brukerdata.

Hvilken informasjon mottar min arbeidsgiver om meg?

Vi utarbeider regelmessig anonyniserte og aggregerte rapporter (heretter kalt "Rapporter") om bruken av Capeesh til våre kunder. Slike rapporter inkluderer følgende informasjon:

kursinnhold og språk (f.eks. «spansk for å reagere på motorvognulykker»)
fullførte emner (antall)
antall dager programvaren har blitt brukt (antall)
de faktiske datoene når tjenesten har blitt brukt (datoer)
varighet av bruk (i minutter)
tid på dagen da tjenesten har blitt brukt (tid)
perioden for den gitte tilgangen (f.eks. fra 1. mars 2022 til 12. desember 2023)

Ovennevnte informasjon gjelder den siste uken og den siste måneden før utarbeidelsen av rapporten og hele perioden siden tilgangen til hver ansatt er aktivert; og e-postadressen oppgitt av hver ansatt ved registrering.

Dette betyr at arbeidsgiveren din, for eksempel, kan motta følgende informasjon:
«test@test.com har brukt 600 minutter i løpet av 7 dager på Capeesh den siste uken/den siste måneden/siden registreringen, og har dermed fullført 30 læringsenheter av kurset «Kursnavn» på norsk.»

Formål med behandlingen

Takket være behandlingen av personopplysninger som er beskrevet, har din arbeidsgiver til hensikt å fremme utvikling og forbedring av sprkkunnskaper og øvrig kunnskap til sine ansatte. For dette formål må din arbeidsgiver med jevne mellomrom få kunnskap om de involverte ansattes progresjon i opplæring. Videre kan arbeidsgiveren din trekke konklusjoner om Capeeshs egnethet som et opplæringssverktøy.

Legal basis of processing

This form of processing of personal data is based on the employment relationship. Within its scope, the employer may process personal data relating to employees. The legal basis thereto is the employment contract pursuant to art. 6 par. 1 lit. b) GDPR.
The described Reports are drafted exclusively on the employer’s behalf. We as “Capeesh” do not have any interest in the Reports. We process the personal data contained therein separately from all further personal data collected and processed by Capeesh, only for the purpose of transferring it to the client.

Rettslig grunnlag for behandling

Denne formen for behandling av personopplysninger er basert på arbeidsforholdet. Innenfor sitt virkeområde kan arbeidsgiver behandle personopplysninger knyttet til ansatte. Det rettslige grunnlaget for dette er arbeidsavtalen etter art. 6 par. 1 lit. b) GDPR. De beskrevne rapportene er utarbeidet utelukkende på vegne av arbeidsgiveren. Vi som "Capeesh" har ingen interesse i de aggregerte rapportene. Vi behandler personopplysningene som finnes hos en arbeidsgiver separat fra andre behandlingsansvarlige, kun med det formål å overføre dem til behandlingsansvarlig (kunde).

Controller and processor

With regard to the data processing activities described in this statement, your employer qualifies as “controller”, while Capeesh only acts as “processor” within the meaning of art. 28 GDPR. We have closed the required agreement with your employer.

Retention time

We only retain the mentioned personal data on your employer’s behalf and in principle only as long as your access to Capeesh is active. In no case will we retain such data after your employment relationship has come to an end.

Which rights do I have?

Also with regard to this form of processing you are entitled to all rights granted by the GDPR and further applicable legislation. Please find out the details in our privacy statement.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Med hensyn til databehandlingsaktivitetene beskrevet i denne erklæringen, kvalifiserer din arbeidsgiver som "behandlingsansvarlig", mens Capeesh kun fungerer som "databehandler" i henhold til art. 28 GDPR. Vi har inngått avtalen med din arbeidsgiver.

Oppbevaringstid

Vi beholder kun de nevnte personopplysningene på din arbeidsgivers vegne og i prinsippet bare så lenge din tilgang til Capeesh er aktiv. Vi vil ikke i noe tilfelle beholde slike data etter at arbeidsforholdet ditt er avsluttet.

Hvilke rettigheter har jeg?

Også med hensyn til denne formen for behandling har du rett til alle rettigheter gitt av GDPR og videre gjeldende lovgivning. Vennligst finn ut detaljene i vår personvernerklæring.

Er dette alt jeg bør vite med hensyn til rapportene?

Alle databehandlingsaktiviteter vi utfører på din arbeidsgivers (behandlingsansvarligs) vegne i forbindelse med dine personopplysninger er beskrevet i denne erklæringen. Dersom arbeidsgiveren din innenfor rammen av arbeidsforholdet ditt eller i henhold til et annet rettslig grunnlag skulle behandle personopplysningene dine ytterligere eller annerledes, plikter hen som behandlingsansvarlig å informere deg omfattende om dette. Det samme gjelder eventuell ytterligere informasjon om behandlingsaktivitetene beskrevet i denne erklæringen og som din arbeidsgiver er pålagt å offentliggjøre i henhold til art. 13 GDPR (f.eks. informasjon om den utnevnte personvernombudet, hvis noen).

Er det noe annet jeg bør vite?

Med mindre annet er eksplisitt spesifisert i denne erklæringen, skal Capeesh sin personvernerklæring gjelde for bruken av opplæringsprogramvaren (Capeesh Skills og Capeesh Create).