Skip to main content
HelseogOmsorgCourses-3screens (3)

Capeesh Skills - our courses

Become fluent in Norwegian (A1-B1)
Become fluent in English (A1-C1)
Become fluent in German (A1-C1)
Learn Norwegian communication, HSE and compliance for building and construction (vocational)
Learn Norwegian communication, HSE and complience for cleaning operators (vocational)
Learn Norwegian communication, HSE and complience for healthcare professionals (vocational)
Learn Norwegian communication, HSE and complience for restaurant and food professionals (vocational)
Learn Norwegian communication, HSE and complience for the sales, service and trade profession (vocational)
Learn Norwegian communication, HSE and compliance in the technology and industry profession (vocational)
Learn Norwegian communication, HSE and compliance for professionals in the maritime industry (vocational)
Eng_NO_Lin_speakstage-kopi
Eng_NO_Lin_speakstage-kopi-01
3_mockups_gamification
En hånd holder telefon som viser Capeesh appen.

"Capeesh is the best language learning app I've ever tried!" - Yulia, from Ukraine, learning Norwegian with Capeesh

Computer_reporting_mokcup

Full overview of progression

You get full reporting in our dashboard which can be used to follow up the individual employee, but also larger groups and organisations. The reporting you receive from us includes:

  • Overview of candidates who are actively training with the app and time spent inside the app last week, last four weeks and since launch.
  • Which courses the candidates have trained with and mastered.
  • Languages the employees have received instructions in.

  • Anonymized reports showing when and how often candidates practice with Capeesh.
Asmait Capeesh (test)-01-1

Loved by our customers and partners

We are proud to deliver our products to a range of private and public companies in Norway and Europe.

left-quote Created with Sketch.

Jeg opplever at deltakerne våre som trener med Capeesh ofte blir raskt bedre til å snakke norsk. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne og flere av dem har også anbefalt appen til vennene sine. Det beste er når vi ser at kandidatene er i stand til å få seg jobb etter å ha trent jevnlig med Capeesh i kun noen måneder.

Roger Thunberg-1
Roger Thunberg
Jobbveileder, NAV Holmestrand
left-quote Created with Sketch.

Vi bruker Capeesh for å trene våre ansatte i selskapskritisk språk og arbeidssituasjoner som oppstår i Norsk Kylling. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre ansatte og dette er helt avgjørende fordi språklige misforståelser kan føre til kritiske konsekvenser i produksjonen vår. Det er mye enklere å være en god kollega dersom vi snakker et språk som alle kan.

Kristine Lund (Hr rådgiver Norsk Kylling)
Kristine Lund
HR rådgiver, Norsk Kylling
left-quote Created with Sketch.

Our partnership with Capeesh has allowed us to unlock new B2B opportunities on two fronts: firstly, by allowing us to localise our existing conversational and business language courses into display languages not supported by the Babbel app. Secondly, we’ve been able to combine our expertise in language learning with Capeesh’s ability to deliver fully customisable, company-specific workforce training.

image (2)
David Anderson
Director of B2B Sales, EMEA, Babbel